SZÁMLAVEZETÉS

Dolgozói Extra (DX1) Dolgozói Extra Prémium (DX2)
Min. havi nettó minimálbér nek megfelelő összegű jóváírási feltétel Min. havi 250.000 Ft jóváírási feltétel
0 Ft a számlavezetési díj (feltétellel)1
0 Ft a bankkártyás vásárlás díja
0 Ft a közüzemi (csoportos) beszedési megbízás díja
0 Ft 2 db jogszabály által biztosított ATM-es készpénzfelvétel díja max. 150.000 Ft-ig (nyilatkozattétel esetén)
0 Ft a MasterCard Dombornyomott főkártya első éves díja2 4.495 Ft a Visa Prémium főkártya éves díja3
0,3% max. 6.000 Ft az elektronikus eseti átutalás díja
0 Ft a Mobilbank Plusz (SMS) szolgáltatás díja az első 6 hónapban, azt követően 495 Ft/hó

1Elektronikus számlakivonat és havi 30.000 Ft értékű kártyás vásárlás esetén. Lakossági fizetési számla EBKM: 0,00%. A DX1 és DX2 számlacsomagok részletes leírását és teljes körű feltételeit a Lakossági számlavezetési hirdetmény és a Lakossági forint, vagy deviza fizetési számla általános szerződési feltételek, valamint az Üzletszabályzat tartalmazza. A számlacsomagok érvényességi ideje 3 év. Ezen időszakot követően a „Lakossági számlavezetési hirdetmény” Bázis számlacsomagra meghatározott kondíciók az irányadóak. Amennyiben bármely – a Lakossági számlavezetési hirdetményben meghatározott – elszámolási időszakban nem érkezik a bankszámlára havi rendszerességgel az igénybevételi feltételben szereplő jóváírás, akkor a Bank az adott elszámolási időszakra a mindenkori bruttó minimálbér 1,4%-ának (2019-ban 2086 Ft) megfelelő korrekciós díjat számít fel.

2A DX1 csomaghoz tartozik egy MasterCard típusú dombornyomott, PayPass funkcióval ellátott bankkártya, melynek kibocsátási és éves díja egyaránt 0 Ft. Más típusú bankkártya vagy társkártya igénylése esetén a díjakat a hatályos lakossági számlavezetésre vonatkozó hirdetmény tartalmazza.

3A DX2 csomag minden kondíciójában megegyezik a DX1 csomaggal, de a minimum elvárt havi jövedelem 250.000 Ft, illetve kizárólag Visa Prémium és PayPass Arany kártya igényelhető hozzá. A DX2 csomaggal rendelkezők jogosultak a Budapest Bank prémium szolgáltatásait igénybe venni.

LAKOSSÁGI JELZÁLOGHITELEK

Kamatkedvezménnyel

THM: 3,46 – 7,42%**

KamatperiódusKonstrukcióLakáscélú és lakáshitel kiváltó hitelek
Kamat*THM**
10 évKamatkedvezmény 54,25% - 5,00%5,16% - 5,98%
Kamatkedvezmény 24,90% - 5,65%6,02% - 7,42%
5 évKamatkedvezmény 53,69% - 4,44%4,56% - 5,37%
Kamatkedvezmény 24,34% - 5,09%5,44% - 6,82%
6 hónapKamatkedvezmény 52,66% - 3,41%3,46% - 4,26%
Kamatkedvezmény 23,31% - 4,06%4,93% - 5,72%

A Budapest Bank hitelösszegtől függetlenül a forint alapú piaci kamatozású lakossági jelzáloghiteleknél elérhető, hitelcéltól függő, 20 millió feletti árazásnak megfelelő kamat mértéket biztosítja a LIGA Szakszervezet DX1, DX2 számlacsomaggal rendelkező tagjai részére.

Kamatkedvezmény:

A termék kizárólag Kamatkedvezmény 2* és Kamatkedvezmény 5* konstrukcióban igényelhető. Kamatkedvezmény 2 esetén 0,75%, Kamatkedvezmény 5 esetén pedig 1,40% a kamatkedvezmény mértéke.

Egy havi törlesztőrészletnek megfelelő összeget, de maximum 50.000 Ft-ot visszatérítünk kedvezmény formájában, az Ügyfél a Budapest Banknál vezetett hitel törlesztésére szolgáló fizetési számlájára, az első havi törlesztőrészlet megfizetését követő 30 napon belül.

További díjkedvezmények

A mindenkor hatályos Jelzálog Díjhirdetményben foglaltak szerint, az akciók visszavonásáig befogadott hitelügyletek esetén:

Visszatérítjük:

 • a Földhivatali eljárás igazgatási szolgáltatási díját
 • a lakóingatlan értékbecslési díját
 • a Kölcsön és Zálogszerződés egyoldalú közjegyzői okiratba foglalásának hiteligénylő által megfizetett költségét – ügyletenként maximum 40.000 forint erejéig – minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű igénylés esetében

Eltekintünk:

 • a teljes- vagy részleges előtörlesztés díjának megfizetésétől

Átvállaljuk:

 • a tulajdoni lap, valamint a térképmásolat lekérdezésének díját

* Hitelkérelmenként maximum egy kamat/ kamat-felár kedvezmény konstrukciót választhat. A kamat/kamat-felár kedvezmény mértékek nem adódnak össze. A kamat/ kamat-felár kedvezményt az igényelt hitelcél, hitelösszeg és kamatperiódusú kölcsön maximális kamat/ kamat-felár mértékéből nyújtja a Bank, a feltételek vállalása és fenntartása kapcsán. A Bank jelen Hirdetményben közzétett feltételek mentén vizsgálja a feltételek teljesülését. A Bank a feltételek tényleges teljesülését a hatályos Lakossági jelzáloghitel kamathirdetményben meghatározottak alapján vizsgálja.

Kamatkedvezmény 2 (KK2) és Kamatkedvezmény 5 (KK5) feltételeként az Ügyfél vállalja, hogy:

 • a Budapest Banknál vezetett, jelzálogkölcsönhöz tartozó törlesztési számlán havi jövedelmével megegyező, de KK2 esetén legalább 110.000 Ft, KK5 esetén legalább 300.000 Ft havi rendszeres jóváírást érkeztet (amelybe a Bankon belüli saját számlák közötti átutalások, és a pénztári készpénz befizetések nem számítanak bele). Havonta 2 darab csoportos beszedési megbízást teljesít. KK2 esetén a Budapest Banknál igényelhető Budapest Életbiztosítás csomagok, vagy a Budapest Jelzálog Hitelfedezeti biztosítás csomagok, KK5 esetén a Budapest Jelzálog Hitelfedezeti biztosítás csomagok valamelyikét megköti és a futamidő során fenntartja

 Amennyiben a hitelösszeg meghaladja a 60 millió forintot:

 • Kamatkedvezmény 2 konstrukció esetén a kamatkedvezmény feltétele a Budapest Életbiztosítás megkötése

 • Kamatkedvezmény 5 konstrukció esetén a konstrukcióra vonatkozó Jelzálog-hitelfedezeti biztosítási feltételt nem kell teljesíteni, a kamatkedvezmény ebben az esetben is érvényes

**A teljes hiteldíj-mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 5 millió forintra, 20 éves futamidejű hitelekre vonatkozik, egyösszegű folyósítást feltételezve. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kalkuláció eredményei kizárólag figyelemfelkeltés céljára szolgálnak, és nem minősülnek a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A hitelbírálat jogát fenntartjuk. A bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja. A hitel igényléséhez a fedezeti ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megléte vagy megkötése és díjmentes fizetési számla vagy lakossági bankszámla megkötése szükséges.

ÉLET ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS

10% kedvezménnyel

 • 10% kedvezmény a Budapest Életbiztosítás és a Budapest Balesetbiztosítás havidíjaiból (kivétel: B5 egyéni Balesetbiztosítás, E2 Életbiztosítás)
 • Fix havidíj 65 éves korig
 • Kényelmes, automatikus díjlevonás
 • Védelem a kötés másnapjától

Jelen tájékoztató a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. Nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy tanácsadásnak. A biztosítás havidíjáról, feltételeiről, a mentesülésekről és kizárásokról részletes felvilágosítást az Általános Biztosítási Feltételekben talál. A biztosítás igénylése opcionális. A Bank az Aegon Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, amely tevékenységért javadalmazásban részesül. A biztosítási díj magában foglalja a Bank, mint biztosításközvetítő javadalmazását is.

A KEDVEZMÉNYT KIZÁRÓLAG ITT ÉRHETED EL, KATTINTS A VISSZAHÍVÁST KÉREK GOMBRA

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓKÉRT ITT IRATKOZHATSZ FEL HÍRLEVELÜNKRE