SZÁMLAVEZETÉS

Dolgozói Extra (DX1) Dolgozói Extra Prémium (DX2)
Min. havi nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírási feltétel Min. havi nettó minimálbér négyszeresének megfelelő összegű jóváírási feltétel
0 Ft a számlavezetési díj (feltétellel)1
0 Ft a bankkártyás vásárlás díja
0 Ft a közüzemi (csoportos) beszedési megbízás díja
0 Ft 2 db jogszabály által biztosított ATM-es készpénzfelvétel díja max. 150.000 Ft-ig (nyilatkozattétel esetén)
0 Ft a MasterCard Dombornyomott főkártya első éves díja2 2.221 Ft a Visa Prémium főkártya első éves díja3
0,3% max. 6.000 Ft az elektronikus eseti átutalás díja4
0 Ft a Mobilbank Plusz (SMS) szolgáltatás díja az első 6 hónapban, azt követően 499 Ft/hó

1Lakossági fizetési számla EBKM: 0,00%. Elektronikus számlakivonat és havi 30.000 Ft értékű kártyás vásárlás esetén. A DX1 és DX3 számlacsomagok részletes leírását és teljes körű feltételeit a Lakossági számlavezetési hirdetmény és a Lakossági forint, vagy deviza fizetési számla általános szerződési feltételek, valamint az Üzletszabályzat tartalmazza. A számlacsomagok érvényességi ideje 3 év. Ezen időszakot követően a „Lakossági számlavezetési hirdetmény” Bázis számlacsomagra meghatározott kondíciók az irányadóak. Amennyiben bármely – a Lakossági számlavezetési hirdetményben meghatározott – elszámolási időszakban nem érkezik a bankszámlára havi rendszerességgel az igénybevételi feltételben szereplő jóváírás, akkor a Bank az adott elszámolási időszakra a mindenkori bruttó minimálbér 1,4%-ának (2019-ban 2086 Ft) megfelelő korrekciós díjat számít fel.

2A DX1 csomaghoz tartozik egy Mastercard típusú dombornyomott, PayPass funkcióval ellátott bankkártya, melynek kibocsátási és éves díja egyaránt 0 Ft. Más típusú bankkártya vagy társkártya igénylése esetén a díjakat a hatályos lakossági számlavezetésre vonatkozó hirdetmény tartalmazza.

3A DX3 csomag minden kondíciójában megegyezik a DX1 csomaggal, de a minimum elvárt havi jövedelem legalább a nettó minimálbér négyszeresének megfelelő összeg, illetve kizárólag Visa Prémium és Arany kártya igényelhető hozzá. A DX3 csomaggal rendelkezők jogosultak a Budapest Bank prémium szolgáltatásait igénybe venni. A kártyaaktiválási díjkedvezmény az alábbi esetekben kerül jóváírásra:Számlanyitáskor, vagy 30 napon belül történő kártyaigénylés esetén, ha a kártya 60 napon belüli aktiválásra kerül és ha a számlanyitás folyószámlahitel igényléssel együtt történik, ami Együttes Folyószámlahitel igényléssel, vagy Jóljáró csomag igénylésével valósítható meg.

Folyószámlahitel: THM: 39,9%. A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat alapján nyújtja. A THM számítása a Bázis-H (BAH) csomagban nyílt 0 Ft-os számlavezetési díj figyelembe vételével történik. A Bázis-H (BAH) csomagban a 0 Ft-os számlavezetési díj feltétele az elektronikus kivonat és a minimum 30.000 Ft-os bankkártyás vásárlás. Kamatozás típusa: referencia-kamatlábhoz kötött kamatozás.

42019. január 1-től az elektronikus eseti átutalási díjnak a 0,3% max. 6000 Ft részösszege csak az átutalt összeg 20.000 Ft feletti részére kerül felszámításra. Ugyanezen díj részösszeg egyáltalán nem kerül felszámításra SZÉP kártyára történő utalás továbbá a kincstárnál vezetett állampapír- forgalmazás érdekében igénybe vett ügyfélszámára történő átutalás esetén.

LAKOSSÁGI JELZÁLOGHITELEK

Kamatkedvezménnyel

THM: 3,46 – 7,42%**

KamatperiódusKonstrukcióLakáscélú és lakáshitel kiváltó hitelek
Kamat*THM**
10 évKamatkedvezmény 54,09% - 4,34%4,99% - 5,26%
Kamatkedvezmény 24,74% - 4,99%5,86% - 6,12%
5 évKamatkedvezmény 53,54% - 3,79%4,40% - 4,67%
Kamatkedvezmény 24,19% - 4,44%5,29% - 5,55%
6 hónapKamatkedvezmény 52,91% - 3,16%3,73% - 3,99%
Kamatkedvezmény 23,56% - 3,81%4,64% - 4,90%

A Budapest Bank hitelösszegtől függetlenül a forint alapú piaci kamatozású lakossági jelzáloghiteleknél elérhető, hitelcéltól függő, 20 millió feletti árazásnak megfelelő kamat mértéket biztosítja a LIGA Szakszervezet DX1, DX2 számlacsomaggal rendelkező tagjai részére. Alkalmazott 6 havi BUBOR mértéke 0,29%

Kamatkedvezmény:

A termék kizárólag Kamatkedvezmény 2* és Kamatkedvezmény 5* konstrukcióban igényelhető. 

Egy havi törlesztőrészletnek megfelelő összeget, de maximum 50.000 Ft-ot visszatérítünk kedvezmény formájában, az Ügyfél a Budapest Banknál vezetett hitel törlesztésére szolgáló fizetési számlájára, az első havi törlesztőrészlet megfizetését követő 30 napon belül.

További díjkedvezmények

A mindenkor hatályos Jelzálog Díjhirdetményben foglaltak szerint, az akciók visszavonásáig befogadott hitelügyletek esetén:

Visszatérítjük:

  • a lakóingatlan értékbecslési díját
  • közjegyzői munkadíj visszatérítés max. 40 000 Ft-ig, 5 000 000 Ft vagy feletti Lakáshitelnél, Enyhítő és Enyhítő 2 (refinanszírozó) hiteleknél,

Eltekintünk:

  • a teljes- vagy részleges előtörlesztés díjának megfizetésétől

Átvállaljuk:

  • a tulajdoni lap, valamint a térképmásolat lekérdezésének díját

* Hitelkérelmenként maximum egy kamat/ kamat-felár kedvezmény konstrukciót választhat. A kamat/kamat-felár kedvezmény mértékek nem adódnak össze. A kamat/ kamat-felár kedvezményt az igényelt hitelcél, hitelösszeg és kamatperiódusú kölcsön maximális kamat/ kamat-felár mértékéből nyújtja a Bank, a feltételek vállalása és fenntartása kapcsán. A Bank jelen Hirdetményben közzétett feltételek mentén vizsgálja a feltételek teljesülését. A Bank a feltételek tényleges teljesülését a hatályos Lakossági jelzáloghitel kamathirdetményben meghatározottak alapján vizsgálja.

Kamatkedvezmény 2 (KK2) feltétele:

Az Ügyfél vállalja, hogy a Budapest Banknál vezetett, jelzálogkölcsönhöz tartozó törlesztési számlán havi jövedelmével megegyező, de legalább 130.000 Ft havi rendszeres jóváírást érkeztet (amelybe a Bankon belüli saját számlák közötti átutalások, és a pénztári készpénz befizetések nem számítanak bele), továbbá havonta 2 darab csoportos beszedési megbízás teljesülését vállalja. Az Ügyfél továbbá vállalja, hogy a Budapest Banknál igényelhető Budapest Életbiztosítás csomagok, vagy a Budapest Jelzálog Hitelfedezeti biztosítás csomagok valamelyikét megköti és a futamidő során fenntartja. A Bank a feltételek tényleges teljesülését a hatályos „Lakossági jelzáloghitel kamathirdetmény”-ben meghatározottak alapján vizsgálja.

Kamatkedvezmény 5 (KK5) feltétele:

Az Ügyfél vállalja, hogy a Budapest Banknál vezetett, jelzálogkölcsönhöz tartozó törlesztési számlán havi jövedelmével megegyező, de legalább 300.000 Ft havi rendszeres jóváírást érkeztet (amelybe a Bankon belüli saját számlák közötti átutalások, és a pénztári készpénz befizetések nem számítanak bele), továbbá havonta 2 darab csoportos beszedési megbízás teljesülését vállalja. Az Ügyfél továbbá vállalja, hogy Budapest Jelzálog Hitelfedezeti biztosítás csomagok valamelyikét megköti és a futamidő során fenntartja. A Bank a feltételek tényleges teljesülését a hatályos „lakossági jelzáloghitel kamathirdetmény”-ben meghatározottak alapján vizsgálja. Amennyiben a hitelösszeg meghaladja a 60 millió forintot, akkor

•Kamatkedvezmény 2 konstrukció esetében a kamatkedvezmény feltétele a Budapest Életbiztosítás megkötése;

•Kamatkedvezmény 5 konstrukció esetében a konstrukcióra vonatkozó Jelzálog-hitelfedezeti biztosítási feltételt nem kell teljesíteni, de a kamatkedvezmény ebben az esetben is érvényes.

**A teljes hiteldíj-mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 5 millió forintra, 20 éves futamidejű hitelekre vonatkozik, egyösszegű folyósítást feltételezve. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kalkuláció eredményei kizárólag figyelemfelkeltés céljára szolgálnak, és nem minősülnek a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja. A THM mértékek a 2019.09.25. napján hatályos kondíciók alapján kerültek meghatározásra.

ÉLET ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS

10% kedvezménnyel

  • 10% kedvezmény a Budapest Életbiztosítás és a Budapest Balesetbiztosítás havidíjaiból (kivétel: B5 egyéni Balesetbiztosítás, E2 Életbiztosítás)
  • Fix havidíj 65 éves korig
  • Kényelmes, automatikus díjlevonás
  • Védelem a kötés másnapjától

Jelen tájékoztató a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. Nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy tanácsadásnak. A biztosítás havidíjáról, feltételeiről, a mentesülésekről és kizárásokról részletes felvilágosítást az Általános Biztosítási Feltételekben talál. A biztosítás igénylése opcionális. A Bank az Aegon Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, amely tevékenységért javadalmazásban részesül. A biztosítási díj magában foglalja a Bank, mint biztosításközvetítő javadalmazását is.

A KEDVEZMÉNYT KIZÁRÓLAG ITT ÉRHETED EL, KATTINTS A VISSZAHÍVÁST KÉREK GOMBRA

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓKÉRT ITT IRATKOZHATSZ FEL HÍRLEVELÜNKRE