Panaszkezelési irányelvek

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (továbbiakban Liga) az alábbi panaszkezelési irányelveket teszi közzé:

A Liga szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeit, panaszait a Liga Tagja a következő módon teheti meg:

 • írásban a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. címre küldött levélben;
 • a Liga “penzugyiportal@liganet.hu e-mail címére megküldött elektronikus levélben

saját nevében vagy meghatalmazott útján eljárva.

Amennyiben a Liga Tag meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A Liga az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az Ügyfélnek.

A Liga a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti a Liga Tagtól:

 • neve,
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe,
 • telefonszáma,
 • értesítés módja,
 • panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,
 • panasz leírása, oka,
 • Liga Tag igénye,
 • a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre,
 • meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait a Liga az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Liga Tagja által, a Liga és a Pénzügyi Szolgáltatók között létrejött, kedvezményre vonatkozó megállapodások hatálya alatt igénybe vett pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos panaszait közvetlenül a Pénzügyi Szolgáltatónál vagy annak többes ügynök/függő ügynök partnerénél teheti meg.

A Liga kijelenti, hogy azokat a panaszokat, amelyek a Liga magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkoznak, saját maga kezeli.

A KEDVEZMÉNYEK ELÉRÉSÉHEZ, NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓÉRT ITT IRATKOZHATSZ FEL HÍRLEVELÜNKRE.