Greenspark.hu Kft. – adatkezelési tájékoztató

LOGO
ADATKEZELÉSI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
a „LIGA PÉNZÜGYI PORTÁLON”
HIRDETETT PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
MOBILTELEFON ÉS MOBILINTERNET SZOLGÁLTATÁSOK
IGÉNYBEVÉTELE SORÁN FELMERÜLŐ ADATKEZELÉSEKRŐL
Szervezet neve: Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8646 Balatonfenyves, Somló utca 79.
Cégjegyzékszáma: Cg.14-09-315061.
Adószáma: 24167325-2-14.
Képviselő: Várkonyi Csaba Istvánné ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Fekete Olga
Elérhetősége: fekete.olga.dr@gmail.com
7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12.
Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
2
Hatályba lépés: 2019.04.01.
HATÁLY
A Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a „Liga Pénzügyi Portál” elnevezésű honlapon (http://ligapenzugyiportal.hu) keresztül különböző banki-pénzügyi (I. pont), valamint biztosítási termékek (II. pont), illetve mobiltelefon és mobil internet flottaszolgáltatás (III. pont) kedvezményes kondíciókkal való igénybevételének lehetőségét közvetíti a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájához (továbbiakban: LIGA) tartozó szakszervezeti tagok, a LIGA tagszakszervezetei és azok gazdasági társaságai számára. A szolgáltatások összetettek, azok nyújtásában a Greenspark.hu Kft-t a Letbroke Kft. (1023 Budapest, Levél u. 3./a. 1.em 1., Cg.01-09-887610) bevonhatja. Azon esetek köre, amikor a Letbroke Kft. bevonására sor kerül, jelen tájékoztatóban nevesítésre kerülnek.
A LIGA, a Greenspark.hu, valamint a Letbroke Kft. között megállapodás jött létre annak biztosítására, hogy a LIGA-hoz bármilyen formában kapcsolódó személyek (szakszervezeti tagok, tagszervezetek, gazdasági társaságok) minél szélesebb körben juthassanak kedvezményes banki, pénzügyi, biztosítási, illetve egyéb szolgáltatásokhoz. Tekintettel arra, hogy a LIGA érdekképviselet, így ennek a szakrendszernek a megszervezését és működtetését külső szakmai szolgáltatóra bízta. Ennek eredményeképpen jött létre a Liga Pénzügyi Portál, melyet működtető szakmai adatkezelők a jelen szabályzatban nevesített szolgáltatásokat az érintettek számára önállóan, azaz a LIGA-tól függetlenül nyújtják.
A szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelések minden esetben az érintettek érdekében, az érintettek hozzájárulásával kezdődnek. Az egyes szolgáltatások megrendelése esetén az adatkezelések a szerződés teljesítése érdekében történnek.
A Liga Pénzügyi Portál számos területen segíti a LIGA érdekkörében tevékenykedő személyeket. Jelen adatkezelési tájékoztatóban az egyes adatkezeléseket áttekinthető módon kívánjuk bemutatni, hogy ezzel megkönnyítsük az érintettek számára az eligazodást.
Amennyiben az adatkezelésekkel összefüggésben bármiféle kérdés merül fel, keresse az adatvédelmi tisztviselőnket.
I.
A közvetített banki-pénzügyi szolgáltatások kategóriáinak köre az alábbi:
– díjmentes vagy kedvezményes bankszámlavezetési szolgáltatási szerződés igénylése;
– kedvezményes kamatozású, illetve díjkedvezménnyel megköthető lakáshitel, illetve szabad felhasználású jelzáloghitel igénybevétele;
– kamatkedvezményes, illetve kedvezményes indulódíjakkal rendelkező (vagy díjmentes) személyi kölcsönszerződés igénybevétele;
– kedvezményes banki betéti kártya igénybevétele;
– kedvezményes banki hitelkártya igénybevétele;
– kedvezményes banki megtakarítási termékek (mint pl. takarékszámla, tartós befektetési számla, bankbetét) igénybevétele;
– kedvezményes egészségpénztári szolgáltatások igénybevétele;
– kedvezményes önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatások igénybevétele.
A „Liga Pénzügyi Portál”-on keresztül jelenleg az alábbi pénzintézetek kedvezményes szolgáltatásait, termékeit tudja igénybe venni:
– OTP Bank Nyrt.
– OTP Jelzálogbank Zrt.
– OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
– OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
– Budapest Bank Zrt.
3
– Takarék Jelzálogbank Nyrt.
– Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.
– Takarék Ingatlan Zrt.
– Takarék Lízing Zrt.
– CIB Bank Zrt.
– CIB Rent Zrt.
– CIB Lízing Zrt.
Amennyiben Ön az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt., az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár, vagy az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár valamely kedvezményes termékét kívánja igénybe venni, úgy az Ön tanácsadója mindvégig a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság lesz, amely cég ezen ügyletek intézése során az OTP Pénzügyi Pont Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Mérleg utca 4. 5. em., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-049905., adószáma: 26396163241., e-mail címe: info@otppp.hu) pénzügyi közvetítő cég partnereként jár el (a Kft-nek az OTP PP által kiadott alügynöki törzsszáma: 0040600519212.). Cégünk és az OTP Pénzügyi Pont Zrt. közös adatkezelőként intézik majd az Ön ügyét. A Greenspark.hu Kft. megbízott alvállalkozója Veres Júlia egyéni vállalkozó (székhelye: 2244 Úri, Rózsika u. 14., okmányirodai nyilvántartási száma: 51012580, OTP PP értékesítői törzsszáma: 0040600519229., adószáma: 67963423-1-33, e-mail címe: info@greenspark.hu
Amennyiben Ön a fent felsorolt többi pénzintézet valamely kedvezményes szolgáltatását, termékét kívánja igénybe venni, úgy a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal való kapcsolatfelvételt követően Önt tovább irányítjuk a LETBROKE Pénzügyi Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társasághoz, amely cég a HC Központ Pénzügyi Közvetítő Kft. (székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-716975., adószáma: 13064314-2-41., e-mail címe: hckozpont@bgcegugyek.hu) teljesítési segédjeként fog eljárni az Ön ügyének elintézése során. A LETBROKE Kft. és a HC Központ Kft. közös adatkezelőként intézik majd az Ön ügyét.
Mind cégünk, mind a LETBROKE Kft. bizonyos paramétereknek való megfelelés esetén a jelenlegi keretmegállapodásoknál még kedvezőbb, ún. „egyedi ajánlatok” elérését is biztosítja. Ilyen ajánlat igénybe vételi szándéka esetén forduljon bizalommal akár cégünkhöz, azaz a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-hez (az OTP-Csoportot érintő egyedi ajánlat igénylése esetében); akár a LETBROKE Kft-hez (egyéb pénzintézetet érintő egyedi ajánlat igénylése esetében). A LETBROKE Kft. adatkezeléseit külön adatkezelési ügyféltájékoztató mutatja be, amelynek elérhetősége: www.ligapenzugyiportal.hu/letbroke-adatkezelesi-tajekoztato
II.
A közvetített biztosítási termékek, szolgáltatások kategóriáinak köre az alábbi:
– Lakásbiztosítás
– Gépjármű kötelező felelősség biztosítás és Casco
– Élet- és baleset biztosítás
– Utasbiztosítás
A biztosítási termékek közvetítését a LETBROKE Pénzügyi Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság végzi, mégpedig az Ensure Pénzügyi Szolgáltató Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 20., cégjegyzékszáma: Cg.13-09-109042., adószáma: 13776163-2-13., e-mail címe: info@ensure.hu vagy fuzesi.tibor@ensure.hu), mint biztosítási alkuszcég teljesítési segédje. Ebben az esetben a Greenspark.hu Kft. feladata csupán annyi, hogy akár a honlapon keresztül, akár egyéb úton hozzá beérkező biztosítási tárgyú megkereséseket a LETBROKE Kft. részére továbbítja. Ezzel a feladattal a Greenspark.hu Kft. adatkezelést végez, így annak szabályait jelen adatkezelési ügyfélszabályzatban szintén bemutatjuk. Az adatkezelés részleteit azonban a LETBROKE Kft. adatkezelési ügyféltájékoztatójában találja, amelynek elérhetősége: www.ligapenzugyiportal.hu/letbroke-adatkezelesi-tajekoztato
Mind a banki-pénzügyi, mind a biztosítási szolgáltatásokkal, illetve a közvetített termékekkel kapcsolatos lényegi információk a „Liga Pénzügyi Portál” elnevezésű honlapon (http://ligapenzugyiportal.hu) érhetőek el összegyűjtött formában. A honlapot a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti.
4
Ez a honlap a LIGA honlapjáról is elérhető, azaz a http://www.liganet.hu honlap is átirányít a LIGA PÉNZÜGYI PORTÁL logóra való ráklikkelés útján a „Liga Pénzügyi Portál” elnevezésű honlapra, annak érdekében, hogy a szakszervezeti tagok, a tagszakszervezetek és azok gazdasági társaságai a Liga Pénzügyi Portál kedvező szolgáltatásaihoz, információihoz minél könnyebben hozzájuthassanak.
A Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a „Liga Pénzügyi Portál” honlap felületén továbbá lehetővé teszi a HC Központ Kft. által üzemeltetett kalkulátor program használatát abból a célból, hogy az érintettek a honlap meglátogatása során – a személyes kapcsolatfelvételt megelőzően – azonnali, gyors alapinformációkhoz jussanak jövőbeli pénzügyi, illetőleg biztosítással kapcsolatos gazdasági-üzleti terveik előkészítése végett.
Amennyiben konkrét, személyre szabott információkat kíván beszerezni, úgy a kapcsolatfelvétel számos formáját választhatja (visszahívás kérése, chat funkció alkalmazása, e-mail írása, telefonhívás stb), amely kapcsolatfelvételi módokról részletes tájékoztatást olvashat a jelen adatkezelési ügyféltájékoztatóban.
III.
Fentieken túlmenően a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Magyar Telekom Nyrt. mobiltelefon és mobil internet szolgáltatásait is kedvezményes kondíciókkal közvetíti a LIGA szakszervezeti tagok, a tagszakszervezetek és azok gazdasági társaságai számára. A mobiltelefon és mobil internet szolgáltatások közvetítését a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az AppGenom IT Solutions Kft-nek (székhelye 1113 Budapest, Kenese utca 3.; adószáma: 26152970-2-43.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-304750.; e-mail címe: info@appgenom.com), mint a Magyar Telekom Nyrt. flottaszolgáltatójának kereskedelmi partnereként végzi. Ezzel a feladatával kapcsolatban nem kerül sor feladatmegosztásra a LETBROKE Kft-vel, a jogügylet intézése során mindvégig a Greenspart.hu Kft. jár el.
A mobiltelefon és mobil internet szolgáltatásokkal kapcsolatos lényegi információk a „Mobiltelefon LIGANET” elnevezésű honlapon (http://ligapenzugyiportal.hu/ligamobil/) érhetőek el összegyűjtött formában, amely honlap a LIGA honlapjáról is elérhető, azaz a http://www.liganet.hu honlap is átirányít a LIGAMOBIL logóra való ráklikkelés útján a „Mobiltelefon LIGANET” elnevezésű honlapra, annak érdekében, hogy az érintettek a kedvező mobil-szolgáltatásokhoz, illetve ezekkel kapcsolatos információihoz minél könnyebben hozzájuthassanak.
Hasonlóképpen eljutunk erre a honlapra a „Liga Pénzügyi Portál” elnevezésű honlapon (http://ligapenzugyiportal.hu) elhelyezett LIGAMOBIL logóra való ráklikkelés útján is. Ebben az esetben is a „Mobiltelefon LIGANET” elnevezésű honlapra lesz átirányítva az érdeklődő honlaplátogató.
A „Mobiltelefon LIGANET” elnevezésű honlapot a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság önállóan működteti. Azonban ezen a weboldalon mind a „Bővebb információ, regisztrálok”, mind az „Érdekel” hivatkozásra, illetve ikonra kattintva az érdeklődő azonnal az AppGenom Kft-vel veheti fel a kapcsolatot. Az itt kért adatszolgáltatás, illetve regisztráció személyi adatai már az AppGenom Kft-hez futnak be.
Amikor a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a fentebb ismertetett gazdasági tevékenységeit kifejti, a természetes személyek adatainak kezelésével összefüggésben adatkezelői minőségben jár el. Amikor tehát a tájékoztató adatkezelői kötelezettségekről beszél, az adatkezelő alatt a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t kell érteni.
Mindazon természetes személyek pedig, akiknek a személyes adatait a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vagy a nevében más személy kezeli, érintettnek minősülnek.
A Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (amelynek OTP PP alügynöki törzsszáma: 0040600519212.) a jelen adatkezelési ügyféltájékoztatóban meghatározott szolgáltatásai teljesítése során pénzügyi területre szakosodott tanácsadó (Veres Júlia egyéni vállalkozó, akinek OTP PP értékesítői törzsszáma: 0040600519229.), valamint a szintén pénzügyi és biztosítási területen tevékenykedő közvetítő cég (LETBROKE Pénzügyi Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság) tartós ás átfogó együttműködését veszi igénybe. Az együttműködés formáit jelen adatkezelési ügyféltájékoztató bemutatja. Ilyen
5
esetekben a tanácsadó, alvállalkozó, partner közvetítő cég, valamint a Greenspark.hu Kft. közös adatkezelőnek minősülnek.
Mind adatkezelő alvállalkozója, mind a partner közvetítő cég kötelezettséget vállaltak a GDPR szabályainak a betartására. Az adatkezelő csak olyan szerződő partnerekkel áll üzleti kapcsolatban, akik a szerződéses jogviszonyukban kötelezik magukat a GDPR előírásainak való teljes megfelelésre, és fokozottan ügyelnek az adatkezeléseik során a korlátozott tárolhatóság, a célhoz kötött felhasználhatóság és az integritás-bizalmi jelleg elveinek a betartására.
Veres Júlia alvállalkozó az adatkezelő nevében jár el tevékenysége gyakorlása során. Az adatkezeléseit kizárólag jelen adatkezelési ügyféltájékoztatóban foglaltak alapján végezheti, és kizárólag azon személyes adatokhoz férhet hozzá, amelyek a feladatai ellátásához szükségesek. A Veres Júlia alvállalkozóval kötött megállapodás alapján az adatkezelővel való szerződése megszűnését követően valamennyi ügyfél adatbázist és személyes adatot köteles törölni, illetve megsemmisíteni, kivéve ha az adatkezelési határidőkről jogszabály, különösképpen a Hpt. ellentétesen rendelkezik. Az adatkezelőtől e tekintetben bármikor kérhető külön tájékoztatás.
A LETBROKE Kft. – amennyiben a Greenspark.hu Kft. e cégnek az adott banki-pénzügyi közvetítési ügy lebonyolítását átadja; illetve továbbítja részére a biztosítási közvetítői tevékenység igénybevételére irányuló érintetti megkeresést – a saját nevében jár el, nem pedig adatkezelő alvállalkozójaként. A két cég között tartós együttműködési és feladatmegosztási viszony áll fenn. A feladatmegosztás jellegéről minden érintett a saját ügyében pontos tájékoztatást kap. A két cég együttműködése során a LETBROKE Kft. is teljes egészében betartja a jelen ügyféltájékoztatóban foglaltakat és kizárólag azon személyes adatokhoz férhet hozzá, amelyek a feladatai ellátásához szükségesek.
A közös adatkezelők az érintetteket saját adatkezeléseikről külön is kötelesek tájékoztatni, így a Veres Júlia egyéni vállalkozó, vagy a LETBROKE Kft. által kezelt személyes adatokról tőlük szintén kérhető tájékoztatás, illetve az adatkezelési tájékoztatást ezen személyek külön is kötelesek megadni.
A jelen Ügyféltájékoztató a következő területekre terjed ki:
1. A szakszervezeti tagokkal történő kapcsolatfelvétel különböző formáinál megvalósuló adatkezelések bemutatása:
1.1. A LIGA tagkártya birtoklásával együtt járó adatkezelések rövid bemutatása;
1.2. A http://ligapenzugyiportal.hu honlap működtetése által megvalósuló adatkezelések bemutatása;
1.3. A LIGA által az egyes tagoknak megküldött, a Liga Pénzügyi Portál szolgáltatásait ismertető hírlevelek adatkezeléseinek bemutatása;
1.4. A „visszahívást kérek” sablon igénybevétele által megvalósuló adatkezelések bemutatása;
1.5. A beérkező kapcsolatfelvevő (érdeklődői) e-mailek, telefonhívások, vagy postai levelek küldése által megvalósuló adatkezelések bemutatása;
1.6. A „chat” funkció használatának adatkezelési tájékoztatója;
1.7. A Facebookon található „Liga Pénzügyi Portál” felhasználói oldal adatkezeléseinek (úgy mint: „tetszik”, „követem”, „kapcsolatfelvétel”, „üzenet”) bemutatása;
2. A banki-pénzügyi közvetítői tevékenység kifejtése során megvalósuló adatkezelések bemutatása:
2.1. Az ún. előszűrés folyamata során megvalósuló adatkezelések bemutatása;
2.2. Pénzintézeti termékek közvetítése kizárólag a Greenspark.hu Kft. segítségével;
2.3. Pénzintézeti termékek közvetítése az OTP Pénzügyi Pont Zrt. alvállalkozójának segítségével;
2.4. A Liga Pénzügyi Portálon elhelyezett kalkulátor-program adatkezeléseinek bemutatása;
2.5. A Liga Pénzügyi Portál honlapon elhelyezett „Egyedi ajánlatok” igénybevételével kapcsolatos adatkezelések bemutatása
3. A „Ligamobil – Liga Pénzügyi Portál” internetes felület, valamint e weboldalon a „Bővebb információ, regisztrálok”, vagy az „Érdekel” hivatkozások használata esetén rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésének bemutatása;
4. A biztosítási közvetítői tevékenység igénybevétele által megvalósuló adatkezelések bemutatása.
Kérdése esetén forduljon bizalommal hozzánk és kérjen további tájékoztatást. Kapcsolatfelvételhez ajánljuk az info@greenspark.hu vagy a fekete.olga.dr@gmail.com elérhetőséget, ahol az adatvédelmi tisztviselőnk, Dr. Fekete Olga fogadja kérdéseit. Postai elérhetősége 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12.
A SZABÁLYOZÁS MÓDJA
6
Az adatkezelő kötelezettsége, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat az érintettek számára elérhetővé tegye. A tájékoztatásnak tömörnek, egyértelműnek, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ennek tükrében jelen tájékoztató szabályzat az adatkezelés legfontosabb körülményeit mutatja be, törekedve az érthetőség szempontjának szem előtt tartására.
Bármely kérdés esetén az adatkezelőtől további tájékoztatás kérhető. Kapcsolatfelvételhez ajánljuk az info@greenspark.hu vagy a fekete.olga.dr@gmail.com elérhetőséget, ahol az adatvédelmi tisztviselőnk, Dr. Fekete Olga fogadja kérdéseit. Postai elérhetősége 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12.
ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK, ÉRTELMEZÉSEK
Az alábbiakban azon legfontosabb jogszabályok kerülnek megnevezésre, melyek a személyes adatok kezelésének módját, a felek jogait és kötelezettségeit alapvetően meghatározzák.
-Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet: GDPR)
-Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: az „Info tv.”)
-A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Reklám tv.”)
-Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.tv. (a továbbiakban: „Ektv.”)
-A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: „Hpt.”)
A szabályok értelmezésében segítséget nyújthatnak:
-Az Adatvédelmi Munkacsoport állásfoglalásai;
-A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, felügyeleti szerv) állásfoglalásai, véleményei, eseti döntései;
-A Luxemburgi Bíróság döntései.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
A fogalommeghatározások célja annak bemutatása, hogy kik a szabályozás alanyai, illetve a szabályrendszer egyes fogalmak alatt pontosan mit ért.
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az általános adatvédelmi rendeletben, azaz a GDPR-ban (2016/679/EU rendelet) meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; amelyből az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pont); A személyes adatok különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok (GDPR 9. cikk /1/ bekezdés).
Bűnügyi személyes adat: büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok (GDPR 10. cikk).
Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered (GDPR 4. cikk 13. pont);
7
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról (GDPR 4. cikk 15. pont);
Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat (GDPR 4. cikk 14. pont);
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés azonosítható (GDPR 4. cikk 2. pont); Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából (GDPR 4. cikk 2. pont); Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (GDPR 4. cikk 7. pont);
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR 4. cikk 8. pont);
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak (GDPR 4. cikk 9. pont);
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak (GDPR 4. cikk 10. pont);
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez (GDPR 4. cikk 11. pont);
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják (GDPR 4. cikk 4. pont);
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni (GDPR 4. cikk 5. pont);
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (GDPR 4. cikk 12. pont);
Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából azonosítható (GDPR 4. cikk 3. pont);
8
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető (GDPR 4. cikk 6. pont);
Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is (GDPR 4. cikk 18. pont).
Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv (GDPR 4. cikk 21. pont), amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
ADATKEZELÉSI ALAPELVEK
Az adatkezelő a személyes adatokat a következő elvek betartásával kezeli:
Az adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
Az adatkezelő adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt, és a begyűjtött adatokat nem kezeli az itt leírt célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
Az adatkezelő csak az adatkezelési cél szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatokat kezeli („adattakarékosság”);
Az adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok pontosak, és ha lehet, naprakészek legyenek, míg a pontatlan személyes adatokat igyekszik haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni („pontosság”);
Az adatkezelő az adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
Az adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő a megfelelés igazolására képes, ezáltal az elszámoltathatóság elvének biztosításáról is gondoskodik.
AZ EGYES ADATKEZELÉSEK MEGNEVEZÉSE ÉS
FŐBB ISMÉRVEINEK BEMUTATÁSA
1. A szakszervezeti tagokkal történő kapcsolatfelvétel különböző formáinál megvalósuló adatkezelések bemutatása:
1.1. A LIGA tagkártya birtoklásával együtt járó adatkezelések:
A LIGA tagkártya birtokosai a LIGA konföderációhoz tartozó szakszervezetek azon tagjai, akik a kedvezményekre feljogosító LIGA tagkártyát igényeltek. Önmagában a tagkártya átvételi folyamatával, illetve a kártyabirtokosok körének nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelések nem jelen adatkezelő kötelezettségei, hanem ezek az adatkezelőtől elkülönült, a LIGA által elvégzett feladatok. Amennyiben tehát a LIGA tagkártyával kapcsolatban bármilyen adatkezelési kérdése van, forduljon bizalommal a LIGÁ-hoz (www.liganet.hu), illetve a LIGA adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Kéri Ádám, adam.keri.office@icloud.com, 1537 Budapest, Pf.442.).
1.2. A http://ligapenzugyiportal.hu honlap működtetése által megvalósuló adatkezelések bemutatása:
9
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtójának az Ektv. 3/B §-a szerinti tájékoztatási kötelezettsége az alábbi adatokra terjed ki:
A szolgáltató (azaz az adatkezelő) neve:
Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató cégjegyzékszáma, bejegyző bíróság:
Kaposvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.14-09-315061.
A szolgáltató székhelye:
8646 Balatonfenyves, Somló utca 79.
A szolgáltató elérhetőségi adatai:
info@greenspark.hu +36 70 77 16 444
A szolgáltató tevékenysége engedélyköteles:
nem (Ektv. értelmében)
A szolgáltató kamarai tagsága:
nem kamarai tag
A szolgáltató adószáma:
24167325-2-14.
Tárhelyszolgáltató neve:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye:
1144 Budapest Ormánság u. 4. X. em. 241.
Tárhelyszolgáltató adószáma:
14571332-2-42.
Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma:
Cg. 01-09-909968.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe:
iroda@tarhely.hu
A cookie-k honlapokon történő alkalmazásával kapcsolatos tájékoztató
Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információk, amelyek az érintett felhasználó számítógépén, internetes készülékén, okostelefonján, iPadjén kerülnek tárolásra a fenti két honlap meglátogatásakor. Az adatkezelő nem alkalmaz és nem engedélyez a weboldalakon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.
Az adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat, amennyiben erre sor kerül.
A hatályban lévő adatvédelmi irányelvre épülő 2012/4. számú vélemény alapján a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni.
Az adatkezelő figyelemmel van az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet tervezetében foglaltakra is, mely szerint:
10
A végberendezések adatkezelési és -tárolási kapacitásainak használata és a végfelhasználók végberendezéseiről való – egyebek mellett a végberendezés szoftvereivel és hardverével kapcsolatos – adatgyűjtés az érintett végfelhasználón kívül mindenki számára tilos, kivéve, ha az alábbi okok valamelyike indokolja:
a) kizárólag az elektronikus kommunikáció elektronikus hírközlő hálózaton keresztüli továbbításához szükséges; vagy
b) a végfelhasználó a hozzájárulását adta; vagy
c) a végfelhasználó által igényelt, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához szükséges; vagy
d) online közönségméréshez szükséges, amennyiben a mérést a végfelhasználó által igényelt, információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató végzi.
Az adatkezelő kizárólag olyan sütiket használ, melyek a szolgáltatás igénybevételéhez, a honlap könnyebb használatához szükségesek.
Az adatkezelő által alkalmazott sütikről nyújtott előzetes tájékoztatás:
Süti neve
Adatok, melyekhez a süti hozzáfér
Süti élettartama
Funciója (ezért alkalmazzuk)
Mozilla, Chrome, Explorer vonatkozó menüpontja __cfduid Zendesk Live Chat ID 1 hónap Chat működéséhez szükséges.
__zlcmid Zendesk Live Chat ID 1 év 1 hónap Chat működéséhez szükséges.
wordpress_{hash} Session id
session
Wordpress admin működéséhez szükséges.
wordpress_logged_in_{hash} Session id
session
Wordpress admin működéséhez szükséges.
wordpress_test_cookie Engedélyezve vannak-e a böngészőben a cookie-k
session
Wordpress admin működéséhez szükséges.
wp-settings-{user_id} WordPress admin beállítások 1 év
Wordpress admin működéséhez szükséges.
wp-settings-time-{user_id} WordPress admin beállítások dátuma 1 év
Wordpress admin működéséhez szükséges.
Facebook Pixel cooki-jai Böngészési adatok session, 1 év, 2 év Segít abban, hogy releváns tartalmú hirdetéseket jelenítsünk meg.
11
Bármely, a honlappal kapcsolatos kérdés esetén az adatkezelőtől további tájékoztatás kérhető. Kapcsolatfelvételhez ajánljuk az info@greenspark.hu vagy a fekete.olga.dr@gmail.com elérhetőséget, ahol az adatvédelmi tisztviselőnk, Dr. Fekete Olga fogadja kérdéseit. Elérheti továbbá adatvédelmi tisztviselőnket a 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12. postai elérhetőségen is.
1.3. A LIGA által az egyes tagoknak megküldött, a Liga Pénzügyi Portál szolgáltatásait ismertető hírlevelek adatkezeléseinek bemutatása
A LIGA rendszeres időközönként elektronikus hírlevelet szerkeszt és küld ki a penzugyiportal@liganet.hu e-mail címről; a szakszervezeti tagok, tagszakszervezetek és azok gazdasági társasági részére, az általuk megadott e-mail címekre. A hírlevél a Liga Pénzügyi Portál aktuális szolgáltatásait, a kedvezményeket és egyéb kapcsolódó híreket, információkat is tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak az érintettek számára abban, hogy mely szolgáltatásokat vegyék igénybe. E hírlevéllel kapcsolatos adatkezelő a LIGA.
A http://ligapenzugyiportal.hu honlapon is lehetőség van a LIGA hírlevélküldő szolgáltatására feliratkozni. Fontos tehát tudnia, hogy amikor a Liga Pénzügyi Portálon a „Feliratkozom” ikonra kattint, akkor a LIGA hírlevelére iratkozik fel; a LIGA kapja meg az Ön által kitöltött és a „Feliratkozom” gomb megnyomásával elküldött személyes adatokat; továbbá Ön az adatok elküldése előtt a LIGA adatkezelési tájékoztatóját köteles megismerni és azt pipa elhelyezésével kifejezésre juttatni, azaz elfogadni. A hírlevél szolgáltatással kapcsolatban a LIGA adatkezelési szabályzata az alábbi helyen érhető el: http://www.liganet.hu/news/4623/Kulso_Adatkezeles_LIGA-2019..pdf
Amennyiben tehát a LIGA hírlevélküldéssel kapcsolatban bármilyen adatkezelési kérdése van, forduljon bizalommal a LIGÁ-hoz (www.liganet.hu), illetve a LIGA adatvédelmi tisztviselőjéhez (Dr. Kéri Ádám, adam.keri.office@icloud.com, 1537 Budapest, Pf.442.).
A jelen adatkezelőnek, azaz a Greenspark.hu Kft-nek saját hírlevélküldő szolgáltatása nincsen.
1.4. A „visszahívást kérek” sablon igénybevétele által megvalósuló adatkezelések:
Amennyiben az érintett az adatkezelő által közvetített valamely terméket igénybe kívánja venni, vagy az adott termékről bővebb felvilágosítást kíván kérni; úgy annak egyik módja a Liga Pénzügyi Portálon található konkrét termékismertetők tájékoztató szövegrészének végén található „visszahívást kérek” gombra való kattintás, majd az ott kért személyi adatok (elérhetőségi adatok) megadása a visszahívás teljesíthetősége érdekében.
Mielőtt adatait megadná, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az adatkezelő jelen adatkezelési ügyféltájékoztatóját, amelynek linkje minden egyes termék „visszahívást kérek” pontja alatt elhelyezésre került. Az adatkezelő az adatkezelési ügyféltájékoztató előzetes elolvasásáról visszaigazolást kér, azaz külön pipa elhelyezésével tanúsítja Ön azt, hogy adatai megadása előtt a tájékoztató szövegét elolvasta, megismerte.
Az érdeklődő, azaz az érintett egyidejűleg LIGA hírlevélre is feliratkozhat a megfelelő kockában elhelyezett pipa segítségével; azonban fontos tudnia, hogy a LIGA hírlevélre való feliratkozás nem kötelező, a visszahíváskérés LIGA hírlevélre való feliratkozás nélkül is megtörténik, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy kíván-e egyidejűleg LIGA hírlevél szolgáltatást is igénybe venni vagy sem.
Amennyiben a „visszahívást kérek” sablon által feltűntetett elérhetőségi adatait megadta, egyben az adatkezelési tájékoztatót elolvasta és ezt a megfelelő kockában elhelyezett pipával elismerte; úgy az adatkezelő munkatársa Önt vagy telefonon, vagy e-mail útján keresni fogja.
A „visszahívást kérek” sablon igénybevétele által megvalósuló adatkezelések:
Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő elérhetősége:
Az adatkezelő képviselője:
Greenspark.hu Kft.
8646 Balatonfenyves, Somló utca 79.
Várkonyi Csaba Istvánné ügyvezető
12
Adatvédelmi felelős neve:
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Dr. Fekete Olga
fekete.olga.dr@gmail.com, 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelő által közvetített termékekről való részletes, személyre szabott felvilágosítás megadásának lehetősége, illetve az érdeklődő szakszervezeti taggal, tagszakszervezeti vagy tagszakszervezeti gazdasági társasági képviselővel való kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, mely jogalap ajánlatkéréssel, érdeklődéssel összefüggésben is alkalmazandó.
A „visszahívást kérek” üzenet elküldésének előfeltétele a jelen adatkezelési ügyféltájékoztató elolvasása és e ténynek pipa elhelyezésével való igazolása a feliratkozáskor.
Az érintettek kategóriái:
A visszahívást kérő, azaz az üzleti kapcsolatfelvételt igénylő LIGA szakszervezeti tagok, tagszakszervezeti és tagszakszervezet gazdasági társaságának képviselői.
A személyes adatok kategóriái:
A visszahívást kérő vezetékneve, keresztneve, telefonszáma, a visszahívást kérés időpontja, az adatkezelés megszüntetési kérelem időpontja; tagszakszervezet vagy annak gazdasági társasága képviseletében történt visszahívás kérés esetén a tagszakszervezet vagy gazdasági társasága neve.
Szabadon megadhatja a fenti adatokon túl e-mail címét is, amennyiben inkább e-mail útján szeretne kapcsolatba lépni velünk. Az e-mail cím megadása ugyanakkor nem kötelező !
A címzettek kategóriái:
A „visszahívást kérek” szolgáltatást az adatkezelő az alábbi cégtől, mint adatfeldolgozótól bérelt tárhely és általa szolgáltatott program alapján küldi meg Önnek:
A tárhely és a program üzemeltetője a SalesAutopilot Kft. (Székhelye: 1024 Budapest, Margit körút 31-33., félemelet 4-5., E-mail címe: info@salesautopilot.hu, Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-286773., Adószáma: 25743500-2-41.).
A személyes adatok a visszahívás lebonyolítása, illetve az információ szolgáltatás érdekében az adatkezelő alvállalkozójához, Veres Júlia egyéni vállalkozóhoz továbbításra kerülhetnek. Adatkezelő és Veres Júlia egyéni vállalkozó, mint adatkezelő alvállalkozója közös adatkezelőként járnak el. Veres Júlia egyéni vállalkozó adatai: (székhelye: 2244 Úri, Rózsika u. 14., okmányirodai nyilvántartási száma: 51012580, OTP PP értékesítői törzsszáma: 0040600519229., adószáma: 67963423-1-33, e-mail címe: info@greenspark.hu)
Az adatkezelő a Google LLC (székhelye: Mountain View, Kalifornia, USA) mint adatfeldolgozó által működtetett webmailt, azaz a gmail.com
13
levelezőrendszert használja. A Google LCC ugyan harmadik országbeli vállalkozás, azonban a webmail szolgáltatása figyelemmel van a GDPR előírásaira, amelyről részletes magyar nyelvű adatkezelési tájékoztatást olvashat itt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
Egyben a Google Inc. a Privacy Shield részese: https://cloud.google.com/security/compliance/privacy-shield/
Az e-mail formájában elküldött személyes adatokhoz – a szerver karbantartása, hibaelhárítás esetén – szigorúan célhoz kötötten, önálló adatkezelőként az informatikai háttértámogatást nyújtó alábbi egyéni vállalkozás fér hozzá: Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Székhelye: 2344 Dömsöd, Ráckevei út 38., E-mail címe: varadi.akos.hu@gmail.com, cégjegyzék száma: 13-06-054679, Adószáma:20665766-1-13).
Esetleges jogi igényérvényesítés esetén hatóságok, bíróság, illetve jogi képviselő részére történhet adattovábbítás. Ezen címzettek önálló adatkezelőnek minősülnek.
A jogérvényesítés során az adatkezelés jogalapja immár az adatkezelő jogos érdeke. A jogérvényesítéssel összefüggő jogos érdek alapja a bizonyíthatóság; a tényállás feltárásának, a bizonyítékok rendelkezésre bocsátásának, a jogkövetkezmények alkalmazhatóságának lehetőségét tudja ezáltal az adatkezelő megteremteni. Az érintett elérhetőségi adatainak bizalmas jellegéhez fűződő joga sérülhetne meg ezáltal, azonban jogvita esetén a jogi igényérvényesítés joga, a tényállás feltárása és a jogszerű szankciók alkalmazása mind a két fél közös érdeke, így a jogsérelem lényegesen csekélyebb, mint az adatkezelői oldalon fennálló érdek súlya, jelentősége.
Harmadik országba történő adattovábbítás
Egyesült Államok (Google LCC-re tekintettel)
Adattörlésre előirányzott határidő:
Az érintettel való kapcsolatfelvételtől számított 30 nap.
Kivételt az olyan megkeresések, „visszahívás kérések” képeznek, amelyek alapján az érintett és az adatkezelő között a közvetítői szolgáltatás igénybevételére irányuló megállapodás jön létre, vagy ilyen irányú tárgyalások indulnak el a felek között.
Ebben az esetben a közvetítői szolgáltatás igénybevételére irányadó adatkezelési szabályok alkalmazandók.
Amennyiben a visszahívást kérő egyben LIGA hírlevelet is kér, a hírlevél küldésre a LIGA vonatkozó adatkezelési szabályai irányadóak.
A személyes adatok forrása:
Az adatokat az érintett bocsátotta rendelkezésre saját visszahívás-kérési regisztrációjakor, az adatok visszahívás kérési célból való megadása az érintett
14
által nem kötelező (ebben az esetben az érintett nem kerül visszahívásra); azt a visszahívást kérő a saját döntése alapján, részletes tájékoztatást követően teszi meg.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e ?
Nem valósul meg automatizált döntéshozatal.
Technikai és szervezési intézkedések
Lásd: „Így vigyázunk személyes adatai biztonságára” című fejezetben !
1.5. A kapcsolatfelvevő (érdeklődői) e-mailek, telefonhívások, vagy postai levelek küldése által megvalósuló adatkezelések:
Amennyiben akár a kapcsolatfelvételhez megadott info@greenspark.hu e-mailen keresztül, akár a +36 70 607 79 70-es telefonszámon, akár postai levél útján olyan megkeresések, levelek érkeznek, amelyek konkrét ügyhöz nem kapcsolhatók, csupán általános felvilágosítást kérnek az adatkezelőtől; az adatkezelő ezen megkeresések, levelek adatkezelési szabályait az alábbiak szerint határozza meg:
Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő elérhetősége:
Az adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi felelőse:
Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos elérhetősége:
Greenspark.hu Kft.
8646 Balatonfenyves, Somló utca 79.
Várkonyi Csaba Istvánné ügyvezető
Dr. Fekete Olga, 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12.
fekete.olga.dr@gmail.com
Az adatkezelés célja:
Az érintett(ek) számára – érdeklődésüknek megfelelő területen – felvilágosítás megadása, információk nyújtása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, mely jogalap ajánlatkéréssel, érdeklődéssel összefüggésben is alkalmazandó.
Az érintettek kategóriái:
Bárki, aki akár az info@greenspark.hu, akár egyéb elektronikus elérhetőségen, a kapcsolatfelvételhez megadott telefonszámon vagy postai úton kérdéssel fordul az adatkezelőhöz.
A személyes adatok kategóriái:
Az érintett neve, postai címe, illetőleg e-mail címe, telefonszáma, az e-mail tárgya, az e-mail tartalma, a postai levél tartalma, a küldés időpontja, a feladás helye, a telefonbeszélgetés tartalma, a hívás időpontja.
A címzettek kategóriái:
Az e-mail formájában elküldött személyes adatokhoz – a szerver karbantartása, hibaelhárítás esetén – szigorúan célhoz kötötten, önálló adatkezelőként az informatikai háttértámogatást nyújtó alábbi egyéni vállalkozás fér hozzá: Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Székhelye: 2344 Dömsöd, Ráckevei út 38., E-mail címe: varadi.akos.hu@gmail.com, cégjegyzék száma: 13-06-054679, Adószáma:20665766-1-13).
Az adatkezelő a Google LLC (székhelye: Mountain View, Kalifornia, USA) mint adatfeldolgozó által működtetett webmailt, azaz a gmail.com levelezőrendszert használja. A Google LCC ugyan harmadik országbeli vállalkozás, azonban a webmail szolgáltatása figyelemmel van a GDPR előírásaira, amelyről részletes magyar nyelvű adatkezelési
15
tájékoztatást olvashat itt:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
Egyben a Google Inc. a Privacy Shield részese: https://cloud.google.com/security/compliance/privacy-shield/
Harmadik országba történő adattovábbítás
Egyesült Állomok (Google LLC-re tekintettel)
Adattörlésre előirányzott határidő:
Az érintettnek az adatkezelő felé irányuló megkeresése (e-mail vagy postai levél) megválaszolásától számított 30 nap.
Kivételt az olyan megkeresések képeznek, amelyek alapján az érintett és az adatkezelő között a közvetítői szolgáltatás igénybevételére irányuló megállapodás jön létre, vagy ilyen irányú tárgyalások indulnak el a felek között.
Ebben az esetben a közvetítői szolgáltatás igénybevételére irányadó adatkezelési szabályok alkalmazandók.
Telefonos megkeresése rögzítésre nem kerül, így értelemszerűen a beszélgetés tárolása sem történik meg.
A személyes adatok forrása:
Az adatokat az érintett bocsátja rendelkezésre, azok megadásának mellőzése jogkövetkezménnyel nem jár, azonban a név és a cím (postai vagy e-mail cím) mellőzése értelemszerűen az adatkezelő általi válaszadás lehetőségét hiúsítja meg.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e ?
Nem valósul meg automatizált döntéshozatal.
Technikai és szervezési intézkedések
Lásd: „Így vigyázunk személyes adatai biztonságára” című fejezetben !
1.6. A „chat” funkció használatának adatkezelése:
Amennyiben az érintett az adatkezelő által közvetített valamely terméket igénybe kívánja venni, vagy az adott termékről bővebb felvilágosítást kíván kérni; úgy annak egyik módja a Liga Pénzügyi Portálon található „chat” funkció (azaz a csevegés funkció) igénybevétele.
A chat funkció igénybevétele az adatkezelő számára küldendő elektronikus üzenet azonnali továbbítását és az adatkezelő általi gyors, elektronikus úton megvalósuló válaszadás lehetőségét teremti meg.
A chat funkció használatához az érintettnek (érdeklődőnek) a nevét, e-mail címét; visszahíváskérés esetén a telefonszámát kell megadnia, illetve az „üzenet” megnevezésű üres kockába a kérését, kérdését kell megfogalmaznia.
Mielőtt adatait megadná, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az adatkezelő jelen adatkezelési ügyféltájékoztatóját, amelynek linkje a chat funkció használatának felületén, link formájában elhelyezésre került. Az adatkezelő az adatkezelési tájékoztató előzetes elolvasásáról visszaigazolást kér, azaz a chat üzenetben Önnek elsőként azt kell megírnia, hogy az adatkezelési tájékoztatást elolvasta, megértette.
A chat funkció használata (válasz adása) csak ezt követően tud megtörténni a részünkről.
A „chat” funkció igénybevétele által megvalósuló adatkezelések:
Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő elérhetősége:
Greenspark.hu Kft.
8646 Balatonfenyves, Somló utca 79.
16
Az adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi felelős neve:
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Várkonyi Csaba Istvánné ügyvezető
Dr. Fekete Olga
fekete.olga.dr@gmail.com, 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelő által közvetített termékekről való gyors, személyre szabott felvilágosítás megadásának lehetősége, illetve a gyors kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, mely jogalap ajánlatkéréssel, érdeklődéssel összefüggésben is alkalmazandó.
A „chat” funkció használatának, tehát az üzenet megválaszolásának előfeltétele az adatkezelési ügyféltájékoztató elolvasása és e ténynek az érintett által írt üzenetben való elismerése.
Az érintettek kategóriái:
Az üzenetet küldő, azaz az üzleti kapcsolatfelvételt igénylő LIGA szakszervezeti tagok, továbbá a tagszakszervezeteknek, illetve azok gazdasági társaságainak képviselői.
A személyes adatok kategóriái:
A visszahívást kérő neve, e-mail címe, telefonszáma, üzenete tartalma, az üzenetküldés időpontja, az adatkezelés megszüntetési kérelem időpontja; tagszakszervezet vagy annak gazdasági társasága képviseletében történt visszahívás kérés esetén a tagszakszervezet vagy gazdasági társasága neve.
A címzettek kategóriái:
A „chat” szolgáltatást az adatkezelő az alábbi cégtől, mint adatfeldolgozótól bérelt tárhely és általa szolgáltatott program alapján küldi meg Önnek:
A tárhely és a program üzemeltetője a Zendesk, Inc. (Székhelye: 1019 Market St San Francisco, CA 94103, USA; telefonszáma: +1 415 418 7506, faxszáma: +1 415 778 9355, Elektronikus elérhetősége: https://www.zendesk.com/contact/; honlapja: www.zendesk.com). A vállalkozás harmadik országbeli illetőséggel rendelkezik, azonban figyelemmel van a GDPR előírásaira: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/; egyben a Privacy Shield részese.
Esetleges jogi igényérvényesítés esetén hatóságok, bíróság, illetve jogi képviselő részére történhet adattovábbítás. Ezen címzettek önálló adatkezelőnek minősülnek.
Az igényérvényesítés során az adatkezelés jogalapja immár az adatkezelő jogos érdeke. A jogérvényesítéssel összefüggő jogos érdek alapja a bizonyíthatóság; a tényállás feltárásának, a bizonyítékok rendelkezésre bocsátásának, a jogkövetkezmények alkalmazhatóságának lehetőségét tudja ezáltal az adatkezelő
17
megteremteni. Az érintett elérhetőségi adatainak és csevegésének, üzeneteinek bizalmas jellegéhez fűződő joga sérülhetne meg ezáltal, azonban jogvita esetén a jogi igényérvényesítés joga, a tényállás feltárása és a jogszerű szankciók alkalmazása mind a két fél közös érdeke, így a jogsérelem lényegesen csekélyebb, mint az adatkezelői oldalon fennálló érdek súlya, jelentősége.
Harmadik országba történő adattovábbítás
Egyesült Államok (Zendesc Inc-re tekintettel)
Adattörlésre előirányzott határidő:
Az érintettel való kapcsolatfelvételtől számított 30 nap.
Kivételt az olyan üzenetküldések képeznek, amelyek alapján az érintett és az adatkezelő között a közvetítői szolgáltatás igénybevételére irányuló megállapodás jön létre, vagy ilyen irányú tárgyalások indulnak el a felek között.
Ebben az esetben a közvetítői szolgáltatás igénybevételére irányadó adatkezelési szabályok alkalmazandók.
A személyes adatok forrása:
Az adatokat az érintett bocsátotta rendelkezésre a chat funkció igénybevétele során, az adatok üzenetváltási célból való megadása az érintett által nem kötelező (ebben az esetben az érintett nem kap válaszüzenetet, vagy nem történik visszahívás); az adatszolgáltatást az érintett a saját döntése alapján, részletes tájékoztatást követően teszi meg; és a már megadott adatok haladéktalan törése is bármikor kérhető.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e ?
Nem valósul meg automatizált döntéshozatal.
Technikai és szervezési intézkedések
Lásd: „Így vigyázunk személyes adatai biztonságára” című fejezetben !
1.7. A Facebookon található „Liga Pénzügyi Portál” felhasználói oldal adatkezelései („tetszik”, „követem”, „kapcsolatfelvétel”, „üzenet”):
Az adatkezelő – élve a ma népszerű internetes felületeken való megjelenés lehetőségével – a „Liga Pénzügyi Portál” elnevezésű felhasználói oldalát a Facebook közösségi portálon is működteti, ahol szintén információkat közöl a „Liga pénzügyi Portál”-on megjelenő közvetített termékekről és kapcsolatot tart az érdeklődőkkel. Miután ezen aktivitásával szintén személyes adatokat kezel, annak szabályairól is tájékoztatást nyújt az alábbiakban.
Mindenekelőtt rámutatunk arra, hogy a Facebookon található adatkezelői profil alatt a „kapcsolatfelvétel” ikonra kattintással az érintett a Liga Pénzügyi Portál honlapra jut el, és önmagában ezzel az említett honlapra történő átirányítással adatgyűjtés, adatkezelés nem valósul meg. Az adatkezelő nem tárol olyan adatokat, hogy a Facebookon keresztül konkrétan mely felhasználók jutottak el a Liga Pénzügyi Portál honlapra.
Amennyiben az érintett ezt követően a Liga Pénzügyi Portálon valamely adatkezeléssel járó szolgáltatást igénybe vesz, pl. „visszahívást kérek” szolgáltatást vesz igénybe, vagy használja a „chat” funkciót, úgy annak speciális adatkezelési szabályait jelen adatkezelési ügyfélszabályzat ezekről szóló önálló fejezetei mutatják be.
18
A Facebookon található „üzenet” funkció alkalmazásával az érintett a Facebook Messenger szolgáltatását veszi igénybe.
Amennyiben a „Liga Pénzügyi Portál” elnevezésű felhasználói oldalt a Facebook közösségi portálon Ön kedveli és ezt a „Tetszik” funkcióra kattintással kifejezi; vagy az oldal híreit rendszeresen meg kívánja kapni, ezért rákattint a „Követem” funkcióra; úgy tudnia kell, hogy az adatkezelő látni fogja, hogy Ön milyen Facebook profilnév alatt követi őt vagy fejezte ki a tetszését. Ugyanakkor a többi Facebook felhasználó csak annyit lát, hogy hány felhasználó követi, vagy hány felhasználónak tetszik a „Liga Pénzügyi Portál” elnevezésű felhasználói oldal a Facebook közösségi portálon. Ennél több adatra a többi Facebook felhasználó nem lát rá, így az Ön Facebook-profilnév adata számukra nem kerülnek továbbításra.
A Facebookon található „Liga Pénzügyi Portál” felhasználói oldal adatkezelései összefoglalva:
Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő elérhetősége:
Az adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi felelős neve:
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Greenspark.hu Kft.
8646 Balatonfenyves, Somló utca 79.
Várkonyi Csaba Istvánné ügyvezető
Dr. Fekete Olga
fekete.olga.dr@gmail.com, 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12.
Az adatkezelés célja:
A Facebook közösségi oldalon az adatkezelő tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatása, népszerűsítése, illetve ezen célokhoz kapcsolódóan közösségépítés és kapcsolatfelvételi lehetőség megteremtése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett előzetes hozzájárulása.
Az érintettek kategóriái:
A közösségi portálon regisztrált és az adatkezelő profilját/oldalát látogató; azt lájkoló, illetve azt követő, vagy azzal kapcsolatot felvevő, vagy messenger-üzenetet váltó természetes személyek.
A személyes adatok kategóriái:
Az érintett személy regisztrált neve, az érintett felhasználó nyilvános profilképe, valamint az érintetti kapcsolatfelvételi szöveg, illetve a messenger-üzenet tartalma, vagy a Facebook profilon megtett hozzászólás (beleértve a „tetszik” funkciót, azaz az ún. lájkolást és a „követem” funkció használatát is).
A címzettek kategóriái:
Az adatkezelő nem továbbítja az Ön Facebookon megadott személyes adatait harmadik félnek. Ugyanakkor fontos tudnia arról, hogy a Facebook közösségi portál harmadik országbeli adatkezelő, amely az adatkezeléseiről saját maga ad tájékoztatást. Ezen adatkezelési szabályozásra a Greenspark.hu Kft-nek ráhatása nincsen.
Harmadik országba történő adattovábbítás
Nincsen.
Adattörlésre előirányzott határidő:
Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelési tájékoztató elérési útvonala a fent említett közösségi oldal vonatkozásában:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
A személyes adatok forrása:
Az adatokat az érintett bocsátja rendelkezésre, azok megadása vagy a megadásuk megtagadása az adott közösségi oldalon való regisztráció, illetőleg részvételi lehetőség megtagadásával vagy korlátozásával járhat, azonban ez az adatkezelőn kívül álló kompetencia, ezt az adott közösségi oldal szabályozza.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e ?
Nem valósul meg automatizált döntéshozatal.
19
Technikai és szervezési intézkedések
Lásd: „Így vigyázunk személyes adatai biztonságára” című fejezetben !
2. A banki-pénzügyi közvetítői tevékenység kifejtése során megvalósuló adatkezelések bemutatása:
2.1. Az ún. előszűrés folyamata során megvalósuló adatkezelések:
Amennyiben az érintettel való kapcsolatfelvétel során konkrét közvetítésre irányuló igény is körvonalazódik, az adatkezelő elvégzi az ún. előszűrés folyamatát, amelynek során bekéri az érintett releváns személyi adatait; szükség esetén nettó jövedelmi adatait; az általa igénylelt termékkel kapcsolatos elvárt információkat (hitelösszeg, önerő stb.); fedezet szükségessége esetén a fedezeti adatokat vagy lehetőségeket; biztosíték (pl. kezes vagy zálogkötelezett) szükségessége esetén feltárja ennek az érintett oldalán fennálló lehetőségeit; továbbá az érintett munkahelyi és munkaviszonyára vonatkozó releváns adatokat. Ezen adatok alapján ún. előkalkulációt végez, amelynek alapján a legkedvezőbb ajánlatot az érintett számára e-mailben megküldi.
Ekkor tájékoztatja az érintettet arról is, hogy maga az adatkezelő fogja-e a továbbiakban a kapcsolatot az érintettel tartani, vagy pedig átveszi az ügyintézést – a legkedvezőbbként kiválasztott pénzintézetre tekintettel – állandó együttműködő partnere, a LETBROKE Kft.
Ismételten rámutatunk arra, hogy amennyiben Ön az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt., az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár, vagy az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár valamely kedvezményes termékét kívánja igénybe venni, úgy az Ön tanácsadója mindvégig a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság lesz, amely cég ezen ügyletek intézése során az OTP Pénzügyi Pont Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Mérleg utca 4. 5. em., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-049905., adószáma: 26396163241., e-mail címe: info@otppp.hu) pénzügyi közvetítő cég partnereként jár el. A Greenspark.hu Kft. alvállalkozója Veres Júlia egyéni vállalkozó (székhelye: 2244 Úri, Rózsika u. 14., okmányirodai nyilvántartási száma: 51012580, OTP PP értékesítői törzsszáma: 0040600519229., adószáma: 67963423-1-33, e-mail címe: info@greenspark.hu).
Amennyiben Ön nem a fenti pénzintézetek valamely kedvezményes szolgáltatását, termékét kívánja igénybe venni, úgy az előszűrést követően Önt tovább irányítjuk a LETBROKE Pénzügyi Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társasághoz, amely cég a HC Központ Pénzügyi Közvetítő Kft. (székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-716975., adószáma: 13064314-2-41., e-mail címe: hckozpont@bgcegugyek.hu) teljesítési segédjeként fog eljárni az Ön ügyének elintézése során. A LETBROKE Kft., mint adatkezelő Várkonyi Csaba Zoltán munkavállaló közreműködésével végzi a munkáját.
Amennyiben az előszűréssel, annak résztvevőivel, illetve az azzal összefüggő adatkezelésekkel összefüggésben kérdése merül fel, lépjen velünk kapcsolatba! E-mail címünk: info@greenspark.hu; telefonszámunk: +36 70 607 79 70.
Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő elérhetősége:
Az adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi felelőse:
Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos elérhetősége:
Greenspark.hu Kft.
8646 Balatonfenyves, Somló utca 79.
Várkonyi Csaba Istvánné ügyvezető
Dr. Fekete Olga
fekete.olga.dr@gmail.com, 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12.
Az adatkezelés célja:
Az érintett(ek) számára – igényüknek megfelelő termékkörel kapcsolatban – a legkedvezőbb ajánlat feltérképezése, a közvetítői szerződés ezt követő létrejöttének céljával.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, mely jogalap ajánlatkéréssel, érdeklődéssel összefüggésben
20
is alkalmazandó.
Az érintettek kategóriái:
Bármely szakszervezeti tag, tagszakszervezeti képviselő vagy tagszakszervezet gazdasági társaságának képviselője; aki a kapcsolatfelvételt követően kész releváns adatainak közlésére a számára legkedvezőbb ajánlat felkutatása céljából.
A személyes adatok kategóriái:
Az érintett neve, lakcíme, illetőleg e-mail címe, telefonszáma, a konkrét terméktípus igénybevételének előkalkulációjához szükséges személyes adatok köre, az e-mailben megküldött ajánlat tartalma, a megküldés időpontja.
A bekért személyes adatok kategóriái terméktípusonként jelentősen eltérőek, azonban tipikusan szükséges adatok hiteltermékeknél: név, lakcím, e-mail cím, születési hely és idő, anyja neve, jövedelmi adatok, vagyoni helyzet, munkahely és jogviszony jellege, hitel összege, önerő mértéke, tervezett futamidő, fedezeti adatok, biztosítéki adatok;
tipikusan szükséges személyes adatok számlanyitási igénynél: név, lakcím, e-mail cím, születési hely és idő, anyja neve, stb…;
tipikusan szükséges személyes adatok biztosítási jogügyletek esetén: név, lakcím, e-mail cím, születési hely és idő, anyja neve, biztosított és szerződő fél személyes adatai, stb…
A címzettek kategóriái:
A személyes adatokhoz – a szerver karbantartása, hibaelhárítás esetén – szigorúan célhoz kötötten, önálló adatkezelőként az informatikai háttértámogatást nyújtó alábbi egyéni vállalkozás fér hozzá: Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Székhelye: 2344 Dömsöd, Ráckevei út 38., E-mail címe: varadi.akos.hu@gmail.com, cégjegyzék száma: 13-06-054679, Adószáma:20665766-1-13).
Az adatkezelő a Google LLC (székhelye: Mountain View, Kalifornia, USA) mint adatfeldolgozó által működtetett webmailt, azaz a gmail.com levelezőrendszert használja. A Google LCC ugyan harmadik országbeli vállalkozás, azonban a webmail szolgáltatása figyelemmel van a GDPR előírásaira, amelyről részletes magyar nyelvű adatkezelési tájékoztatást olvashat itt:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
Egyben a Google Inc. a Privacy Shield részese: https://cloud.google.com/security/compliance/privacy-shield/
A személyes adatok az előkalkuláció elkészítése érdekében az adatkezelő alvállalkozójához, Veres Júlia egyéni vállalkozóhoz továbbításra kerülhetnek. Adatkezelő és Veres Júlia egyéni vállalkozó, mint adatkezelő alvállalkozója közös adatkezelőként járnak el. Veres Júlia egyéni vállalkozó (székhelye: 2244 Úri, Rózsika u. 14., okmányirodai nyilvántartási száma: 51012580, OTP PP értékesítői törzsszáma: 0040600519229., adószáma: 67963423-1-33, e-mail címe: info@greenspark.hu).
21
A személyes adatok az előkalkuláció elvégzését követően, amennyiben a további ügyintézést, azaz a banki-pénzügyi közvetítés feladatát adatkezelő a LETBROKE Kft-nek átadja, úgy a személyes adatok a LETBROKE Pénzügyi Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Kft. (székhelye: 1023 – Budapest, Levél u. 3./A 1.em.1.; adószáma: 14072273-1-41., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-887610., e-mail címe: letbroke@gmail.com) részére továbbításra kerülnek, az érintett egyidejű tájékoztatása mellett. Adatkezelő és a LETBROKE Kft. közös adatkezelőként járnak el.
A LETBROKE Kft., mint adatkezelő Várkonyi Csaba Zoltán alkalmazottja közreműködésével végzi a munkáját.
Harmadik országba történő adattovábbítás
Egyesült Állomok (Gogle LLC-re tekintettel)
Adattörlésre előirányzott határidő:
Az előkalkuláció elkészültétől és az érintett részére való megküldésétől számított 30 nap.
Kivételt az az eset képez, ha ezt követően az érintett meg kívánja kötni a közvetítői megállapodást és igénybe kívánja venni a kiajánlott terméket. Ebben az esetben a közvetítői szolgáltatás igénybevételére irányadó adatkezelési szabályok alkalmazandók.
Amennyiben az adatkezelő a további ügyintézést, azaz a banki-pénzügyi közvetítés feladatát a LETBROKE Kft-nek átadja, úgy a személyes adatok az előkalkuláció elkészültétől és az érintett, valamint a LETBROKE Kft. részére való megküldésétől (amely adattovábbítások egy időben valósulnak meg) számított 30 nap után törlésre kerülnek.
A személyes adatok forrása:
Az adatokat az érintett bocsátja rendelkezésre, azok megadásának mellőzése jogkövetkezménnyel nem jár; azonban a szükséges adatok mellőzése értelemszerűen az adatkezelő előkalkuláció lehetőségét hiúsítja meg, vagy annak pontosságát rontja nagy mértékben.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e ?
Nem valósul meg automatizált döntéshozatal.
Technikai és szervezési intézkedések
Lásd: „Így vigyázunk személyes adatai biztonságára” című fejezetben !
Pénzintézeti termékek közvetítése (2.2.-2.3.)
A Liga Pénzügyi Portálon keresztül pénzügyi termékek közvetítésére kerülhet sor. A tevékenységbe a Greenspark.hu Kft. a Letbroke Kft-t is bevonhatja. Ennek alapja alapvetően az, hogy az érintett mely pénzintézet szolgáltatását kívánja igénybe venni. Ezen túlmenően a közvetítői tevékenységbe az OTP Pénzügyi Pont Zrt. területileg illetékes teljesítési segédje is bevonásra kerülhet (lsd.2.3.). Ennek részleteit az alábbiakban mutatjuk be.
2.2. Pénzintézeti termékek közvetítése kizárólag a Greenspark.hu Kft. bevonásával
Amennyiben az érintett az előszűrés során kiajánlott terméket igénybe kívánja venni és az adatkezelőt a közvetítéssel megbízza (azaz nem kap olyan tájékoztatást, hogy a további ügyintézést a LETBROKE Kft. fogja végezni; lásd erről: előző pont tájékoztatását), úgy az adatkezelő alvállalkozója, Veres Júlia – mint az OTP Pénzügyi Pont Zrt. megbízási szerződés alapján eljáró teljesítési segédje, egyben mint vele közös adatkezelő – az OTP Pénzügyi Pont Zrt. nevében szerződik az érintettel; majd tőle beszerzi az egyes közvetített termékek
22
érintett általi igényléséhez szükséges, azonban termékcsoportonként jelentősen eltérő körű konkrét adatokat, iratokat.
Az iratanyag (pl. hitelkérelem és mellékletei; vagy számlanyitási kérelem és mellékletei) hiánytalan összeállítását követően azt az adatkezelő az érintett által kiválasztott terméket nyújtó pénzintézetnek átadja.
Az adatkezelő ezt követően is figyelemmel kíséri a banki ügyintézést, kapcsolatot tart mind az érintettel, mind a banki ügyintézővel. Az érintett bármely kérése, problémája esetén felveszi a kapcsolatot a pénzintézet illetékes ügyintézőjével mindaddig, amíg az érintett vissza nem jelez a tekintetben, hogy a kiválasztott termék vonatkozásában a szerződés közte és a pénzintézet között rendben létrejött. Az érintettel való kapcsolat, azaz az adatkezelő és az érintett jogviszonya ezzel zárul le.
Az adatkezelő végezetül az OTP Pénzügyi Pont Zrt-től egy írásbeli teljesítésigazolást kap arról, hogy a közvetítési ügylet rendben lezárult (ennek adatai: az érintett neve; az ügyazonosító; az ügylet típusa és összege); így az adatkezelő és az OTP Pénzügyi Pont Zrt. közötti pénzügyi-számviteli elszámolás megvalósulhat.
Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő elérhetősége:
Az adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi felelőse:
Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos elérhetősége:
Greenspark.hu Kft.
8646 Balatonfenyves, Somló utca 79.
Várkonyi Csaba Istvánné ügyvezető
Dr. Fekete Olga
fekete.olga.dr@gmail.com, 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az érintett által kiválasztott pénzintézeti termékre vonatkozó szerződés megkötésének elősegítése, az azt megalapozó iratanyag és adatállomány összeállításában való közreműködés, az érintettel való folyamatos kapcsolattartás, továbbá problémák esetén azok elhárításában való közreműködés.
Az adatkezelés további célja az adatkezelőt illető díjigény bizonylati megalapozása, kiszámlázásának és behajtásának lehetővé tétele.
A pénzintézet és az érintett közötti szerződés létrejöttét követően a polgári jogi elévülési időn belül, mely a szerződés teljesítését követő 5. év utolsó napja, az adatkezelés célja a felek közötti esetleges jogi igények érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az OTP Pénzügyi Pont Zrt., az érintett és az adatkezelő Greenspark.hu Kft. közötti szerződéses jogviszony alapján szerződés teljesítése.
a pénzügyi-számviteli elszámolással kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, hasonlóképpen
a jogi igényérvényesítésre nyitva álló időtartamban szintén az adatkezelő jogos érdeke,
egyben a számlázáshoz szükséges személyes adatok vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése, melynek alapja a 2007. évi CXXVII. tv.159.§-a, 169.§-a, és a 2000. évi C. tv. 166-169.§-a.
A pénzügyi-számviteli elszámolás során az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelő így tudja tényszerű adatokkal
23
alátámasztani, bizonyítani, illetve a számviteli elveknek megfelelően bizonylatolni díjigényét, így ezzel összefüggésben is történik adatkezelés. Az érintett a közvetítési szolgáltatás igénylésekor maga fordult adatkezelőhöz és vette fel vele a kapcsolatot, maga kérte tőle az adattovábbítást az OTP Pénzügyi Pont Zrt. felé, ezáltal az érintett bizalma adatkezelővel szemben fennáll, őt közvetítő partnerként elfogadta, az adatkezelési tájékoztatás által tudomást szerzett arról, hogy fenti adataihoz az érintett később is, a pénzügyi-számviteli elszámolás rendezése érdekében hozzáfér; azaz szerződéses adatainak adatkezelő általi megismerése az érintett számára lényegesen kisebb érdeksérelmet okoz, mint adatkezelőnek a feladatelvégzése díjazásához, az azt megalapozó tények megismeréséhez, szükség esetén (pl. jogérvényesítés) felhasználásához fűződő joga. Érintett a fentiek alapján az adatkezelésre számíthat, az a felek közötti jogviszonyból következik (díjigény, annak ellenőrzése).
Az igényérvényesítés során az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. A jogérvényesítéssel összefüggő jogos érdek alapja a bizonyíthatóság; a tényállás feltárásának, a bizonyítékok rendelkezésre bocsátásának, a jogkövetkezmények alkalmazhatóságának lehetőségét tudja ezáltal az adatkezelő megteremteni, melyek mind a két fél közös érdekei, így az esetleges jogsérelem lényegesen csekélyebb, mint az adatkezelői oldalon fennálló érdek súlya, jelentősége.
Az érintettek kategóriái:
Az a szakszervezeti tag, vagy annak a tagszakszervezetnek vagy gazdasági társaságának képviselője, aki az OTP Pénzügyi Pont Zrt-vel pénzintézeti termék vonatkozásában közvetítői szerződést köt.
A személyes adatok kategóriái:
Az adatkezelőnek átadott személyes adatok köre banki-pénzügyi termékcsoportonként rendkívül eltérő, továbbá az egyes termékcsoportok számosak.
A tipikusan szükséges személyes adatok hiteltermékeknél: név, lakcím, e-mail cím, születési hely és idő, anyja neve, állampolgársága, saját és egy háztartásban élők jövedelmi adatai, vagyoni helyzet, munkahely és jogviszony jellege, hitel igényelt összege, önerő mértéke, tervezett futamidő, fedezeti adatok, biztosítéki adatok, kiválasztott terméktípus, kiválasztott konkrét pénzintézet;
a tipikusan szükséges személyes adatok számlanyitási igénynél: név, lakcím, e-mail cím, születési hely és idő, anyja neve, állampolgársága, stb…
a tipikusan szükséges személyes adatok biztosítási jogügyletek esetén: név, lakcím, e-mail cím, születési hely és idő, anyja neve, állampolgársága, biztosított és szerződő fél személyes adatai, stb…
A címzettek kategóriái:
Az érintett átadott személyes adatai az adatkezelőt
24
megbízó, azaz alvállalkozóként alkalmazó pénzügyi közvetítő cégek részére továbbításra kerülnek. Az érintett a közvetítői szerződést eleve e pénzügyi közvetítő vállalkozással köti meg, az adatkezelő e pénzügyi közvetítő vállalkozás nevében jár el (annak alvállalkozójaként). Az adatkezelővel szerződéses viszonyban álló, az adatkezelővel közös adatkezelést végző pénzügyi közvetítő cég az alábbi:
OTP Pénzügyi Pont Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Mérleg utca 4. 5. em., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-049905., adószáma: 26396163241., e-mail címe: info@otppp.hu).
Az adatkezelő a konkrét közvetítési ügylet alvállalkozókénti lebonyolításába saját alvállalkozójaként Veres Júlia egyéni vállalkozót, mint az OTP Pénzügyi Pont Zrt. Teljesítési segédjét is bevonja. Adatkezelő és Veres Júlia egyéni vállalkozó, mint adatkezelő alvállalkozója közös adatkezelőként járnak el. Veres Júlia egyéni vállalkozó adatai: (székhelye: 2244 Úri, Rózsika u. 14., okmányirodai nyilvántartási száma: 51012580, OTP PP értékesítői törzsszáma: 0040600519229., adószáma: 67963423-1-33, e-mail címe: info@greenspark.hu).
Az érintett átadott személyes adatai a legkedvezőbbként kiválasztott pénzintézeti terméket kínáló pénzintézet részére továbbításra kerülnek. Az adott pénzintézet önálló adatkezelőként kezeli tovább a személyes adatokat.
A könyvelési feladatokkal megbízott vállalkozás részére a személyes adatok egy szűk köre (az érintett neve; az ügyazonosító; az ügylet típusa és összege, a szerződés száma, az adatkezelőt illető díj összege) – a számla és az azt alátámasztó számviteli bizonylatok részeként – továbbításra kerülnek. Az adatkezelő jelenleg e feladattal az alábbi adatfeldolgozót bízza meg: Tankó könyvelő iroda Kft. (Székhelye: 2094 Nagykovácsi, Sport u. 3. E-mail címe: tankonealice@t-online.hu. Cégjegyzékszám:13-09-092921, Adószáma: 12943944-1-13).
Az adatkezelőnél elektronikus úton kezelt személyes adatokhoz – amennyiben informatikai hibaelhárításra vagy fejlesztésre kerül sor – adatkezelőként – szigorúan célhoz kötötten – az informatikai háttértámogatást nyújtó alábbi vállalkozás hozzáfér: Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Székhelye: 2344 Dömsöd, Ráckevei út 38., E-mail címe: varadi.akos.hu@gmail.com, cégjegyzék száma: 13-06-054679, Adószáma:20665766-1-13).
Az adatkezelő által alkalmazott számlázó program (Szamlazz.hu) működtetésével kapcsolatban adatfeldolgozói minőségben a KBOSS.hu Kft. jár el (adatai: székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszáma: 01-09-303201., adószáma: 13421739-2-41., e-mail címe: info@szamlazz.hu;
25
sj@kboss.hu; kboss@kboss.hu).
Az adatkezelő a Google LLC (székhelye: Mountain View, Kalifornia, USA) mint adatfeldolgozó által működtetett webmailt, azaz a gmail.com levelezőrendszert használja. A Google LCC ugyan harmadik országbeli vállalkozás, azonban a webmail szolgáltatása figyelemmel van a GDPR előírásaira, amelyről részletes magyar nyelvű adatkezelési tájékoztatást olvashat itt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
Egyben a Google Inc. a Privacy Shield részese: https://cloud.google.com/security/compliance/privacy-shield/
Adóigazgatási eljárásban a szerződő fél adatai a NAV illetékes igazgatósága, mint önálló adatkezelő részére – ilyen irányú ellenőrzési és adatszolgáltatási kötelezettség esetén – bemutatásra kerülhetnek, kötelező törvényi előírás alapján; míg
egy esetleges jogi igényérvényesítés esetén önálló adatkezelőként hatóság, bíróság, illetőleg a jogi képviselő számára kerülhet sor adattovábbításra.
Harmadik országba történő adattovábbítás
Egyesült Államok (Google LLC-re tekintettel)
Adattörlésre előirányzott határidő:
Az adatok kezelése a pénzügyi közvetítői szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződéses jogviszony fennállta alatt történik meg, majd annak megszűnését követően az esetleges jogi igényérvényesítéshez szükséges időtartam elteltéig tovább folyik. Polgári jogi igények elévülési ideje: 5 év.
Amennyiben az elévülési idő alatt történik jogérvényesítés, úgy az ahhoz szükséges időtartam alatt az adatkezelés tovább folytatódik.
Számlaadatok esetében a kötelező iratmegőrzési idő a számla kiállítását követő 8. év december 31. napja. A számlaadatok vonatkozásában az őrzésre irányuló jogi kötelezettség alapja a 2007. évi CXXVII.tv.159.§-a, 169.§-a, a 2000. évi C.tv. 166-169.§-a.
A személyes adatok forrása:
Az érintett bocsátja rendelkezésre az adatokat, az adatok megadása az érintett által nem kötelező, azonban az adatok megadásának megtagadása esetében a pénzintézeti termék igénybevételére irányuló szerződéskötés nem teljesíthető, hiszen a megadott személyes adatok a teljesítés előfeltételeinek elbírálásához szükségesek.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e ?
Nem valósul meg automatizált döntéshozatal.
Technikai és szervezési intézkedések
Lásd: „Így vigyázunk személyes adatai biztonságára” című fejezetben !
2.3. Pénzintézeti termékek közvetítése az OTP Pénzügyi Pont Zrt. teljesítési segédjének bevonásával
Amennyiben az érintett az előszűrés folyamata során kiajánlott terméket igénybe kívánja venni és az adatkezelőt a közvetítéssel meg kívánja bízni (azaz nem kap olyan tájékoztatást, hogy a megbízási szerződést a LETBROKE
26
Kft-vel kell megkötnie; lásd erről: 2.1. pont tájékoztatását), úgy az adatkezelő – mint az OTP Pénzügyi Pont Zrt. megbízási szerződés alapján eljáró teljesítési segédje, egyben mint vele közös adatkezelő – vagy maga jár el mindvégig (lásd: 2.2. pont szabályozása) vagy – megkeresi az OTP Pénzügyi Pont Zrt. területileg illetékes teljesítési segédjét, akinek az ügyet átadja az érintett egyidejű tájékoztatása mellett; és aki/amely cég az OTP Pénzügyi Pont Zrt. nevében, azzal közös adatkezelőként szerződik az érintettel.
A területileg illetékes teljesítési segéd, mint az OTP Pénzügyi Pont Zrt. alvállalkozója fogja ezt követően az érintettől beszerezni az egyes közvetített termékek érintett általi igényléséhez szükséges, azonban termékcsoportonként jelentősen eltérő körű konkrét adatokat, iratokat; illetve elvégzi az ezt követő kapcsolattartási, ügygondozási feladatokat. Az adatkezelőnek tehát az ügyintézési feladatköre a területileg illetékes teljesítési segédnek való ügyátadással lezárul.
A Greenspark.hu Kft., mint adatkezelő ezt követően az OTP Pénzügyi Pont Zrt. területileg illetékes teljesítési segédjétől tájékoztatást kérhet a továbbiakban is az ügy aktuális állásáról, a banki-pénzügyi szerződéskötési folyamat alakulásáról; annak érdekében és kizárólag olyan adatkörben, hogy a díjigénye jogosságát az adatkezelő nyomon követni, illetve igazolni legyen képes. Az adatkérés a nyilvántartásba történő betekintés útján valósul meg, személyes adatok rögzítésére nem kerül sor.
Az adatkezelő a kiválasztott termékre irányuló pénzintézeti szerződés megkötését követően az OTP Pénzügyi Pont Zrt-től egy írásbeli teljesítésigazolást kap arról, hogy a közvetítési ügylet rendben lezárult (ennek adatai: az érintett neve; az ügyazonosító; az ügylet típusa és összege); így az adatkezelő és az OTP Pénzügyi Pont Zrt. közötti pénzügyi-számviteli elszámolás megvalósulhat.
Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő elérhetősége:
Az adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi felelőse:
Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos elérhetősége:
Greenspark.hu Kft.
8646 Balatonfenyves, Somló utca 79.
Várkonyi Csaba Istvánné ügyvezető
Dr. Fekete Olga
fekete.olga.dr@gmail.com, 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az érintett által kiválasztott pénzintézeti termékre vonatkozó szerződés megkötésének elősegítése, a területileg illetékes teljesítési segéd megtalálása.
Az adatkezelés további célja az adatkezelőt illető díjigény bizonylati megalapozása, kiszámlázásának és behajtásának lehetővé tétele.
A pénzintézet és az érintett közötti szerződés létrejöttét követően a polgári jogi elévülési időn belül, mely a szerződés teljesítését követő 5. év utolsó napja, az adatkezelés célja a felek közötti esetleges jogi igények érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az OTP Pénzügyi Pont Zrt, az érintett és az adatkezelő Greenspark.hu Kft. közötti szerződéses jogviszony alapján szerződés teljesítése,
a pénzügyi-számviteli elszámolással kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke,
a jogi igényérvényesítésre nyitva álló időtartamban szintén az adatkezelő jogos érdeke,
egyben a számlázáshoz szükséges személyes adatok vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése, melynek alapja a 2007. évi CXXVII. tv.159.§-a, 169.§-a, és a 2000. évi C. tv. 166-169.§-a.
27
A pénzügyi-számviteli elszámolás során az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelő így tudja tényszerű adatokkal alátámasztani, bizonyítani, illetve a számviteli elveknek megfelelően bizonylatolni díjigényét, így ezzel összefüggésben is történik adatkezelés. Az érintett a közvetítési szolgáltatás igénylésekor maga fordult adatkezelőhöz és vette fel vele a kapcsolatot, maga kérte tőle az adattovábbítást az OTP Pénzügyi Pont Zrt. felé, ezáltal az érintett bizalma adatkezelővel szemben fennáll, őt közvetítő partnerként elfogadta, az adatkezelési tájékoztatás által tudomást szerzett arról, hogy fenti adataihoz az érintett később is, a pénzügyi-számviteli elszámolás rendezése érdekében hozzáfér; azaz szerződéses adatainak adatkezelő általi megismerése az érintett számára lényegesen kisebb érdeksérelmet okoz, mint adatkezelőnek a feladatelvégzése díjazásához, az azt megalapozó tények megismeréséhez, szükség esetén (pl. jogérvényesítés) felhasználásához fűződő joga. Érintett a fentiek alapján az adatkezelésre számíthat, az a felek közötti jogviszonyból következik (díjigény, annak ellenőrzése).
Az igényérvényesítés során az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. A jogérvényesítéssel összefüggő jogos érdek alapja a bizonyíthatóság; a tényállás feltárásának, a bizonyítékok rendelkezésre bocsátásának, a jogkövetkezmények alkalmazhatóságának lehetőségét tudja ezáltal az adatkezelő megteremteni, melyek mind a két fél közös érdekei, így az esetleges jogsérelem lényegesen csekélyebb, mint az adatkezelői oldalon fennálló érdek súlya, jelentősége.
Az érintettek kategóriái:
Az a szakszervezeti tag, vagy annak a tagszakszervezetnek, illetve gazdasági társaságának képviselője, aki az OTP Pénzügyi Pont Zrt-vel pénzintézeti termék vonatkozásában közvetítői szerződést kíván kötni, és erre irányuló szándékát az adatkezelő felé jelzi, a területileg illetékes teljesítési segéd kiválasztása végett.
A személyes adatok kategóriái:
Az adatkezelőnek átadott személyes adatok köre banki-pénzügyi termékcsoportonként rendkívül eltérő, továbbá az egyes banki-pénzügyi termékcsoportok száma jelentős.
A tipikusan szükséges személyes adatok hiteltermékeknél: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, állampolgársága, saját és egy háztartásban élők jövedelmi adatai, vagyoni helyzet, munkahely és jogviszony jellege, hitel igényelt összege, önerő mértéke, tervezett futamidő, fedezeti adatok, biztosítéki adatok, kiválasztott terméktípus, kiválasztott konkrét pénzintézet;
a tipikusan szükséges személyes adatok számlanyitási igénynél: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, állampolgársága, stb…
a tipikusan szükséges személyes adatok biztosítási jogügyletek esetén: név, lakcím, születési hely és idő,
28
anyja neve, állampolgársága, biztosított és szerződő személyes adatai, stb…
A címzettek kategóriái:
Az érintett átadott személyes adatai az adatkezelőt megbízó, azaz alvállalkozóként alkalmazó pénzügyi közvetítő cégek részére továbbításra kerülnek. Az adatkezelővel szerződéses viszonyban lévő, az adatkezelővel közös adatkezelést végző pénzügyi közvetítő cég az alábbi:
OTP Pénzügyi Pont Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Mérleg utca 4. 5. em., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-049905., adószáma: 26396163241., e-mail címe: info@otppp.hu).
Az érintett a közvetítői szerződést eleve e fenti pénzügyi közvetítő vállalkozással köti meg. A szerződéskötésben és az azt követő ügyintézésben azonban már nem adatkezelő, hanem az érintett illetőségéhez igazodóan a területileg illetékes teljesítési segéd jár el. Az ő számára tehát az adatkezelő az előkalkulációhoz beszerzett személyes adatokat továbbítja. A területileg illetékes teljesítési segéd és adatkezelő adatkezelési szempontból ezt követően közös adatkezelőként járnak el.
A pénzintézetek által előírt pontos adatok, okiratok begyűjtése; a kérelmek és a szerződéskötés előkészítése; az érintettel való kapcsolattartás már a területileg illetékes teljesítési segéd feladata lesz. Az teljesítési segédek nagy számára tekintettel azok adatai jelen szabályzatban előre nem közölhetőek, a konkrét teljesítési segéd nevét és elérhetőségét az adatkezelő minden esetben írásban közli az érintettel, miután az előkalkuláció alapján feltárta, hogy a kettő közül melyik nagy pénzügyi közvetítő cég ajánlata jobb, ezáltal melyiknek a teljesítési segédje lesz illetékes az adott földrajzi régióban.
Az érintett átadott személyes adatai a legkedvezőbbként kiválasztott pénzintézeti terméket kínáló pénzintézet részére a területileg illetékes teljesítési segéd által, továbbra is fennálló érintetti szerződéskötési szándék esetén továbbításra kerülnek. Az adott pénzintézet önálló adatkezelőként kezeli tovább a személyes adatokat.
A könyvelési feladatokkal megbízott vállalkozás részére a személyes adatok egy szűk köre (az érintett neve; az ügyazonosító; az ügylet típusa és összege, a szerződés száma, az adatkezelőt illető díj összege) – a számla és az azt alátámasztó számviteli bizonylatok részeként – továbbításra kerülnek. Az adatkezelő jelenleg e feladattal az alábbi adatfeldolgozót bízza meg: Tankó könyvelő iroda Kft. (Székhelye: 2094 Nagykovácsi, Sport u. 3. E-mail címe: tankonealice@t-online.hu. Cégjegyzékszám:13-09-092921, Adószáma: 12943944-1-13).
Az adatkezelőnél elektronikus úton kezelt személyes adatokhoz – amennyiben informatikai hibaelhárításra vagy fejlesztésre kerül sor – adatkezelőként – szigorúan célhoz kötötten – az informatikai
29
háttértámogatást nyújtó alábbi vállalkozás hozzáfér: Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Székhelye: 2344 Dömsöd, Ráckevei út 38., E-mail címe: varadi.akos.hu@gmail.com, cégjegyzék száma: 13-06-054679, Adószáma:20665766-1-13).
Az adatkezelő által alkalmazott számlázó program (Szamlazz.hu) működtetésével kapcsolatban adatfeldolgozói minőségben a KBOSS.hu Kft. jár el (adatai: székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszáma: 01-09-303201., adószáma: 13421739-2-41., e-mail címe: info@szamlazz.hu; sj@kboss.hu; kboss@kboss.hu).
Az adatkezelő a Google LLC (székhelye: Mountain View, Kalifornia, USA) mint adatfeldolgozó által működtetett webmailt, azaz a gmail.com levelezőrendszert használja. A Google LCC ugyan harmadik országbeli vállalkozás, azonban a webmail szolgáltatása figyelemmel van a GDPR előírásaira, amelyről részletes magyar nyelvű adatkezelési tájékoztatást olvashat itt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
Egyben a Google Inc. a Privacy Shield részese: https://cloud.google.com/security/compliance/privacy-shield/
Adóigazgatási eljárásban a szerződő fél adatai a NAV illetékes igazgatósága, mint önálló adatkezelő részére – ilyen irányú ellenőrzési és adatszolgáltatási kötelezettség esetén – bemutatásra kerülhetnek, kötelező törvényi előírás alapján; míg
egy esetleges jogi igényérvényesítés esetén önálló adatkezelőkként hatóság, bíróság, illetőleg a jogi képviselő számára kerülhet sor adattovábbításra.
Harmadik országba történő adattovábbítás
Egyesült Államok (Google LLC-re tekintettel)
Adattörlésre előirányzott határidő:
Az adatok kezelése a pénzügyi közvetítői szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződéses jogviszony fennállta alatt történik meg, majd annak megszűnését követően az esetleges jogi igényérvényesítéshez szükséges időtartam elteltéig tovább folyik. Polgári jogi igények elévülési ideje: 5 év.
Amennyiben az elévülési idő alatt történik jogérvényesítés, úgy az ahhoz szükséges időtartam alatt az adatkezelés tovább folytatódik.
Számlaadatok esetében a kötelező iratmegőrzési idő a számla kiállítását követő 8. év december 31. napja. A számlaadatok vonatkozásában az őrzésre irányuló jogi kötelezettség alapja a 2007. évi CXXVII.tv.159.§-a, 169.§-a, a 2000. évi C.tv. 166-169.§-a.
A személyes adatok forrása:
Az érintett bocsátja rendelkezésre az adatokat, az adatok megadása az érintett által nem kötelező, azonban az adatok megadásának megtagadása esetében a legjobb pénzintézeti ajánlat és a területileg illetékes teljesítési segéd nem választható ki; a banki-pénzintézeti termék igénybevételére irányuló
30
szerződéskötés nem teljesíthető, hiszen a megadott személyes adatok a teljesítés előfeltételeinek elbírálásához szükségesek.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e ?
Nem valósul meg automatizált döntéshozatal.
Technikai és szervezési intézkedések
Lásd: „Így vigyázunk személyes adatai biztonságára” című fejezetben !
2.4. A Liga Pénzügyi Portálon elhelyezett kalkulátor-program adatkezelései:
A Liga Pénzügyi Portál honlapon megtalálható egy „KALKULÁTOR” ikon, amelyre rákattintva az érintett – emberi segítség igénybevétele nélkül – beírhatja a kalkulátor program által kért hitel- vagy kölcsönigénylési adatokat (mint pl. a hitelcél, hitelösszeg, futamidő, ingatlan vételára, havi nettó jövedelem, kamatperiódus stb.), és a program automatikusan kiszámolja és azonnal listázva bemutatja az érintett számára a legkedvezőbb pénzintézeti ajánlatokat, a legkedvezőbbtől a legkedvezőtlenebbig sorrendbe rendezve. A kalkulátor-program – melyet nem az adatkezelő, hanem a HC Központ Kft. üzemeltet – valamennyi pénzintézet konstrukcióját vizsgálni tudja, így az érintett egy alapos, átfogó összehasonlítást kaphat.
Amennyiben az érintett a kalkulátor program használatát követően nem kattint az itt elhelyezett „ÉRDEKEL” gombra, hanem ezután bezárja a kalkulátor aloldalt, úgy az érintett által beírt személyes adatok mentésre nem kerülnek, az érintett által végzett kalkuláció ténye és az oda beírt adatok senki számára nem válnak láthatóvá, így a folyamat ezen szakaszban való lezárulta esetén személyes adatkezelés nem történik.
Amennyiben az érintett a kalkulátor program által adott ajánlatok alapján fel kívánja venni a kapcsolatot, úgy a kalkulátor-aloldalon elhelyezett „ÉRDEKEL” ikonra rákattintva tudja megtenni, és ott a kért személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám; szükség esetén a tagszakszervezet neve, vagy az érintett gazdasági társaság neve) kell megadnia a kapcsolatfelvétel érdekében. A kalkulátor-programot üzemeltető HC Központ Kft. fogadja be a kapcsolatfelvételi igényt és továbbítja elektronikus úton közvetlenül a LETBROKE Kft-nek (info@letbroke.hu e-mail címre); azaz nem a Greenspark.hu Kft. szerez róla tudomást (tehát nem ő az erre vonatkozó adatkezelő).
Az „ÉRDEKEL” ikonra való rákattintást megelőzően a LETBROKE Kft. adatvédelmi ügyféltájékoztatójának elolvasása kötelező, ennek megtörténtét pipa elhelyezésével is igazolja az érintett. Az érintetti kapcsolatfelvételi adatok LETBROKE Kft-nek való megküldésével egyidőben a HC Központ Kft. megküldi az érintett által kiválasztott konkrét terméknevet (pénzintézet neve és azon belül a konstrukció neve), a kalkulált hitelösszeget, a kalkulálás pontos dátumát, óráját és percét, valamint arra való hivatkozást is, hogy a kalkulálás a LIGA Pénzügyi Portálon történt; abból a célból, hogy a LETBROKE Kft. az érintetti igények ismeretében tudjon a legfelkészültebb módon információkat szolgáltatni.
a.)
Ismételten rámutatunk arra, hogy amennyiben Ön az OTP Csoporton kívüli egyéb pénzintézetek valamely kedvezményes szolgáltatását, termékét kívánja igénybe venni, úgy Önt – amennyiben felveszi a kapcsolatot a LETBROKE Kft-vel – mindvégig a LETBROKE Pénzügyi Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság fogja kiszolgálni, amely cég a HC Központ Pénzügyi Közvetítő Kft. (székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-716975., adószáma: 13064314-2-41., e-mail címe: hckozpont@bgcegugyek.hu) teljesítési segédjeként fog eljárni az Ön ügyének elintézése során, alvállalkozóként. A LETBROKE Kft., mint adatkezelő Várkonyi Csaba Zoltán munkavállaló közreműködésével végzi a munkáját. Kérjük, olvassa el a LETBROKE Kft. adatkezelési ügyféltájékoztatóját, melynek elérési helye: www.ligapenzugyiportal.hu/letbroke-adatkezelesi-tajekoztato
b.)
Amennyiben azonban Ön az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt., az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár, vagy az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár valamely kedvezményes termékét kívánja igénybe venni, úgy a LETBROKE Kft. vagy maga intézi a közvetítést végig, vagy tovább fogja irányítani Önt hozzánk. Ebben az esetben az Ön tanácsadója a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság lesz, amely cég ezen ügyletek intézése során az OTP Pénzügyi Pont Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Mérleg utca 4. 5. em., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-049905., adószáma: 26396163241., e-mail címe:
31
info@otppp.hu) pénzügyi közvetítő cég teljesítési segédjeként jár el. A Greenspark.hu Kft. alvállalkozója, Veres Júlia egyéni vállalkozó (székhelye: 2244 Úri, Rózsika u. 14., okmányirodai nyilvántartási száma: 51012580, OTP PP értékesítői törzsszáma: 0040600519229., adószáma: 67963423-1-33, e-mail címe: info@greenspark.hu)
Fontos tudnia, hogy a kalkulátor program által kiszámolt, bármely adatkitöltőre vonatkozó adatoknál kedvezőbb ajánlatokat tud mind a LETBROKE Kft., mind a Greenspark.hu Kft. a LIGA szakszervezetek tagjai, tagszervezetei és azok gazdasági társaságai részére felkínálni; hiszen a LIGA, amint azt a jelen szabályzat bevezető részében ismertettük, további speciális banki kedvezményekre irányuló számos megállapodást kötött pénzintézetekkel. Ilyen irányú igény esetén forduljon hozzánk bizalommal.
2.5. A Liga Pénzügyi Portál honlapon elhelyezett „Egyedi ajánlatok” igénybevételének adatkezelései:
Az „egyedi ajánlat” a LIGA szakszervezeti tagok, tagszakszervezetek és azok gazdasági társaságai részére nyújtott kedvezményes pénzintézeti termékeknél még kedvezőbb feltételekkel rendelkezik, azonban annak igénybevételi lehetősége nem automatikus minden szakszervezeti tag, tagszakszervezet vagy azok gazdasági társaságai számára. „Egyedi ajánlat” igénylésére akkor van lehetőség, ha az érintett megfelel azoknak a további paramétereknek, amelyeket a honlap az „Egyedi ajánlatok” menüpont alatt ismertet. Ilyen paraméter lehet pl. bizonyos összeghatár feletti hitelfelvételi szándék, vagy bizonyos összeghatár feletti jövedelem.
Amennyiben az érintett jelzi a „Liga Pénzügyi Portál” elnevezésű honlapon az egyedi ajánlatkérési szándékát (akár a „visszahívást kérek”, akár a chat-funkció használatával, akár a Greenspark.hu Kft-nek küldött e-mail, postai levél vagy telefonhívás útján – melyekről a Greenspark.hu Kft. részletes adatkezelési tájékoztatóját elolvashatja az alábbi elérési útvonalon: www.ligapenzugyiportal.hu//greenspark-adatkezelesi-tajekoztato ), úgy felvesszük Önnel a kapcsolatot.
A kapcsolatfelvételt követően cégünk részletes egyeztetést végez Önnel az egyedi ajánlatkérés előkészítése érdekében (ún. előszűrés szakasza). Egyedi ajánlat iránti igény esetén az adatkezelő az OTP Pénzügyi Pont Zrt. alvállalkozójaként jár el, a szerződéskötés vonatkozásában minden megegyezik a nem egyedi ajánlat mellett igénybevett szolgáltatásokkal.
Elsőként az adatkezelő tehát ún. előszűrést végez, azaz az érintettől olyan alapadatok szolgáltatását kéri, amelyek alapján fel tudja mérni, hogy az érintett mely pénzintézetnek mely terméktípusára lesz jogosult. Ennek során az adatkezelő bekéri az érintett releváns személyi adatait; e-mail címét; szükség esetén nettó jövedelmi adatait; az általa igénylelt termékkel kapcsolatos elvárt információkat (hitelösszeg, önerő stb.); fedezet szükségessége esetén a fedezeti adatokat vagy lehetőségeket; biztosíték (pl. kezes vagy zálogkötelezett) szükségessége esetén feltárja ennek az érintett oldalán fennálló lehetőségeit; továbbá az érintett munkahelyi és munkaviszonyára vonatkozó releváns adatokat. Az előszűrés eredményéről való tájékoztatása az érintettnek tipikusan e-mail formájában történik meg.
Ismételten rámutatunk arra, hogy amennyiben a kedvező egyedi ajánlatot az Ön számára az OTP Csoporton kívüli egyéb pénzintézet nyújtja, úgy Önt tovább irányítjuk a LETBROKE Pénzügyi Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társasághoz, amely ezt követően az Ön tanácsadója a pénzügyi közvetítői szolgáltatás terén. Ebben az esetben cégünknek további ügyintézési feladata nincsen. Kérjük, olvassa el ebben az esetben a LETBROKE Kft. adatkezelési ügyféltájékoztatóját, melynek elérési helye: www.ligapenzugyiportal.hu/letbroke-adatkezelesi-tajekoztato
Amennyiben azonban Ön az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt., az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár, vagy az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár valamely egyedi ajánlatát kívánja igénybe venni, úgy az Ön tanácsadója mindvégig a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Veres Júlia egyéni vállalkozó lesz.
Az Ön által adatkezelőnek átadott iratanyag (pl. hitelkérelem és mellékletei, vagy számlanyitási kérelem és mellékletei) hiánytalan összeállítását követően azt az adatkezelő (azaz cégünk) a kiválasztott terméket nyújtó pénzintézetnek átadja.
Az adatkezelő ezt követően is figyelemmel kíséri a banki ügyintézést, kapcsolatot tart mind az érintettel, mind a banki ügyintézővel. Az érintett bármely kérése, problémája esetén felveszi a kapcsolatot a pénzintézet illetékes ügyintézőjével mindaddig, amíg az érintett vissza nem jelez a tekintetben, hogy a kiválasztott termék vonatkozásában a szerződés közte és a pénzintézet között rendben létrejött. Az érintettel való kapcsolat, azaz a
32
felek jogviszonya a banki-pénzügyi szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés megkötésével zárul le. Ezt követően az adatkezelőnek további közvetítői feladata a pénzintézet és az érintett között nincsen.
Az adatkezelő végezetül az adott ügyletben eljáró konkrét pénzintézettől egy írásbeli teljesítésigazolást kap arról, hogy a banki-pénzügyi szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése megtörtént, a közvetítési ügylet rendben lezárult (ennek adatai: az érintett neve; az ügyazonosító; az ügylet típusa és összege); így az adatkezelő és a konkrét pénzintézet közötti pénzügyi-számviteli elszámolás megvalósulhat.
„Egyedi ajánlat” igénylése esetén az adatkezelés a következőképpen valósul meg:
Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő elérhetősége:
Az adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi felelőse:
Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos elérhetősége:
Greenspark.hu Kft.
8646 Balatonfenyves, Somló utca 79.
Várkonyi Csaba Istvánné ügyvezető
Dr. Fekete Olga
fekete.olga.dr@gmail.com, 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12.
Az adatkezelés célja:
Az érintett(ek) számára – igényüknek megfelelő termékkörel kapcsolatban – a legkedvezőbb egyedi ajánlat feltérképezése, a kötendő pénzügyi közvetítői szerződés ezt követő létrejöttének céljával.
Amennyiben e szerződés a jelen adatkezelővel jön létre, úgy az adatkezelés célja a továbbiakban az érintett által kiválasztott pénzintézeti termékre vonatkozó egyedi konstrukciójú szerződés megkötésének elősegítése, az azt megalapozó iratanyag és adatállomány összeállításában való közreműködés, az érintettel való folyamatos kapcsolattartás és problémák esetén azok elhárításában való közreműködés.
Az adatkezelés további célja az adatkezelőt illető díjigény bizonylati megalapozása, kiszámlázásának és behajtásának lehetővé tétele.
A pénzintézet és az érintett közötti szerződés létrejöttét követően a polgári jogi elévülési időn belül, mely a szerződés teljesítését követő 5. év utolsó napja, az adatkezelés célja a felek közötti esetleges jogi igények érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja mind a szerződés előkészítése során, azaz az ún. előszűrési folyamatban, mind
az adatkezelővel megkötött pénzügyi közvetítői szerződés létrejötte után az adatkezelő és az érintett természetes személy (szakszervezeti tag) között, vagy ha képviselőként jár el az érintett, úgy a tagszakszervezet vagy annak gazdasági társasága és az adatkezelő között létrejött közvetítői szerződés teljesítése,
a pénzügyi-számviteli elszámolással kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke,
a jogi igényérvényesítésre nyitva álló időtartamban szintén az adatkezelő jogos érdeke,
egyben a számlázáshoz szükséges személyes adatok
33
vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése, melynek alapja a 2007. évi CXXVII. tv.159.§-a, 169.§-a, és a 2000. évi C. tv. 166-169.§-a.
A pénzügyi-számviteli elszámolás során az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelő így tudja tényszerű adatokkal alátámasztani, bizonyítani, illetve a számviteli elveknek megfelelően bizonylatolni díjigényét, így ezzel összefüggésben is történik adatkezelés. Az érintett a közvetítési szolgáltatás igénylésekor maga fordult adatkezelőhöz és vette fel vele a kapcsolatot, maga kérte tőle az adattovábbítást a HC Központ Kft. vagy az OTP Pénzügyi Pont Zrt. felé, ezáltal az érintett bizalma adatkezelővel szemben fennáll, őt közvetítő partnerként elfogadta, az adatkezelési tájékoztatás által tudomást szerzett arról, hogy fenti adataihoz az érintett később is, a pénzügyi-számviteli elszámolás rendezése érdekében hozzáfér; azaz szerződéses adatainak adatkezelő általi megismerése az érintett számára lényegesen kisebb érdeksérelmet okoz, mint adatkezelőnek a feladatelvégzése díjazásához, az azt megalapozó tények megismeréséhez, szükség esetén (pl. jogérvényesítés) felhasználásához fűződő joga. Érintett a fentiek alapján az adatkezelésre számíthat, az a felek közötti jogviszonyból következik (díjigény, annak ellenőrzése).
Az igényérvényesítés során az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. A jogérvényesítéssel összefüggő jogos érdek alapja a bizonyíthatóság; a tényállás feltárásának, a bizonyítékok rendelkezésre bocsátásának, a jogkövetkezmények alkalmazhatóságának lehetőségét tudja ezáltal az adatkezelő megteremteni, melyek mind a két fél közös érdekei, így az esetleges jogsérelem lényegesen csekélyebb, mint az adatkezelői oldalon fennálló érdek súlya, jelentősége.
Az érintettek kategóriái:
Az a szakszervezeti tag, vagy tagszakszervezetnek vagy gazdasági társaságának képviselője, aki az adatkezelővel egyedi konstrukciójú banki-pénzintézeti termék vonatkozásában közvetítői szerződést köt.
A személyes adatok kategóriái:
Az adatkezelőnek átadott személyes adatok köre banki-pénzügyi termékcsoportonként rendkívül eltérő, továbbá az egyes termékcsoportok számosak.
A tipikusan szükséges személyes adatok hiteltermékeknél: név, lakcím, e-mail cím, születési hely és idő, anyja neve, állampolgársága, saját és egy háztartásban élők jövedelmi adatai, vagyoni helyzet, munkahely és jogviszony jellege, hitel igényelt összege, önerő mértéke, tervezett futamidő, fedezeti adatok, biztosítéki adatok, kiválasztott terméktípus, kiválasztott konkrét pénzintézet;
a tipikusan szükséges személyes adatok számlanyitási igénynél: név, lakcím, e-mail cím, születési hely és idő, anyja neve, állampolgársága, stb…
34
a tipikusan szükséges személyes adatok biztosítási jogügyletek esetén: név, lakcím, e-mail cím, születési hely és idő, anyja neve, állampolgársága, biztosított és szerződő fél személyes adatai, stb…
A címzettek kategóriái:
Az adatkezelőnél elektronikus úton kezelt személyes adatokhoz – amennyiben informatikai hibaelhárításra vagy fejlesztésre kerül sor – adatkezelőként – szigorúan célhoz kötötten – az informatikai háttértámogatást nyújtó alábbi vállalkozás hozzáfér: Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Székhelye: 2344 Dömsöd, Ráckevei út 38., E-mail címe: varadi.akos.hu@gmail.com, cégjegyzék száma: 13-06-054679, Adószáma:20665766-1-13).
Az adatkezelő a Google LLC (székhelye: Mountain View, Kalifornia, USA) mint adatfeldolgozó által működtetett webmailt, azaz a gmail.com levelezőrendszert használja. A Google LCC ugyan harmadik országbeli vállalkozás, azonban a webmail szolgáltatása figyelemmel van a GDPR előírásaira, amelyről részletes magyar nyelvű adatkezelési tájékoztatást olvashat itt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
A Google Inc. továbbá a Privacy Shield részese:
https://cloud.google.com/security/compliance/privacy-shield/
Az érintett átadott személyes adatai a speciális konstrukciójú pénzintézeti terméket kínáló pénzintézet részére továbbításra kerülnek. Az adott pénzintézet önálló adatkezelőként kezeli tovább a személyes adatokat.
A könyvelési feladatokkal megbízott vállalkozás részére a személyes adatok egy szűk köre (az érintett neve; az ügyazonosító; az ügylet típusa és összege, a szerződés száma, az adatkezelőt megillető díj összege) – a számla és az azt alátámasztó számviteli bizonylatok részeként – továbbításra kerülnek. Az adatkezelő jelenleg e feladattal az alábbi adatfeldolgozót bízza meg: Tankó könyvelő iroda Kft. (Székhelye: 2094 Nagykovácsi, Sport u. 3. E-mail címe: tankonealice@t-online.hu. Cégjegyzékszám:13-09-092921, Adószáma: 12943944-1-13).
Az adatkezelő által alkalmazott számlázó program (Szamlazz.hu) működtetésével kapcsolatban adatfeldolgozói minőségben a KBOSS.hu Kft. jár el (adatai: székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszáma: 01-09-303201., adószáma: 13421739-2-41., e-mail címe: info@szamlazz.hu; sj@kboss.hu; kboss@kboss.hu).
A személyes adatok az előkalkuláció elvégzését követően, amennyiben a további ügyintézést, azaz a banki-pénzügyi közvetítés feladatát adatkezelő a LETBROKE Kft-nek átadja, úgy a személyes adatok a LETBROKE Pénzügyi Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Kft. (székhelye: 1023 – Budapest, Levél u. 3./A. 1.em. 1., adószáma:
35
14072273-1-41., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-887610., e-mail címe: letbroke@gmail.com) részére továbbításra kerülnek, az érintett egyidejű tájékoztatása mellett. Adatkezelő és a LETBROKE Kft. közös adatkezelőként járnak el.
A LETBROKE Kft., mint adatkezelő Várkonyi Csaba Zoltán teljesítési segéd közreműködésével végzi a munkáját.
Adóigazgatási eljárásban a szerződő fél adatai a NAV illetékes igazgatósága, mint önálló adatkezelő részére – ilyen irányú ellenőrzési és adatszolgáltatási kötelezettség esetén – bemutatásra kerülhetnek, kötelező törvényi előírás alapján; míg
egy esetleges jogi igényérvényesítés esetén önálló adatkezelőként hatóság, bíróság, illetőleg a jogi képviselő számára kerülhet sor adattovábbításra.
Harmadik országba történő adattovábbítás
Egyesült Államok (Google LLC-re tekintettel)
Adattörlésre előirányzott határidő
Az előszűrési folyamat elkészültétől és eredményének az érintett részére való megküldésétől számított 30 nap elteltével az adatkezelő az adatokat törli.
Kivételt az az eset képez, ha ezt követően az érintett meg kívánja kötni a közvetítői megállapodást és igénybe kívánja venni a kiajánlott terméket. Ebben az esetben az adatok kezelése a pénzügyi közvetítői szerződéses jogviszony fennállta alatt szerződés teljesítése jogcímén tovább folyik; majd annak megszűnését követően az esetleges jogi igényérvényesítéshez szükséges időtartam elteltéig jogos érdek jogalapon történik meg a további adatkezelés.
Polgári jogi igények elévülési ideje: 5 év. Amennyiben az elévülési idő alatt történik jogérvényesítés, úgy az ahhoz szükséges időtartam alatt az adatkezelés tovább folytatódik.
Számlaadatok esetében a kötelező iratmegőrzési idő a számla kiállítását követő 8. év december 31. napja. A számlaadatok vonatkozásában az őrzésre irányuló jogi kötelezettség alapja a 2007. évi CXXVII.tv.159.§-a, 169.§-a, a 2000. évi C.tv. 166-169.§-a.
A személyes adatok forrása:
Az érintett bocsátja rendelkezésre az adatokat, az adatok megadása az érintett által nem kötelező, azonban az adatok megadásának megtagadása esetében az egyedi pénzintézeti termék igénybevételére irányuló szerződéskötés nem teljesíthető, hiszen a megadott személyes adatok a teljesítés előfeltételeinek elbírálásához szükségesek.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e ?
Nem valósul meg automatizált döntéshozatal.
Technikai és szervezési intézkedések
Lásd: „Így vigyázunk személyes adatai biztonságára” című fejezetben !
3. A „Ligamobil – Liga Pénzügyi Portál” internetes felület adatkezelései
36
A Magyar Telekom Nyrt. a LIGA szakszervezeti tagok részére kedvezményes mobiltelefon és mobil internet flottaszolgáltatásokat nyújt. A LIGA szakszervezeti tagok részére nyújtott flottaszolgáltatások összefoglaló csomagneve: „Ligamobil”.
A Liga Pénzügyi Portálon „LIGAMOBIL” feliratú hivatkozásként elérhető, arra rákattintással megnyíló ún. „Ligamobil – Liga Pénzügyi Portál” elnevezésű weboldal ismerteti a „Ligamobil” flottaszolgáltatás részletszabályait. Az érintett szakszervezeti tag a LIGA honlapját meglátogatva, ott a „LIGAMOBIL” feliratú hivatkozást megnyitva szintén a Liga Pénzügyi Portál „Ligamobil” flottaszolgáltatást ismertető honlapjára kerül átirányításra.
A Liga Pénzügyi Portálon található, ún. „Ligamobil – Liga Pénzügyi Portál” elnevezésű aloldal – melyet adatkezelő működtet – általános tájékoztatást nyújt csupán, amely nem minősül ajánlattételnek. Adatkezelő a flottaszolgáltatás tekintetében csupán kereskedelmi partnerként jár el, jognyilatkozatok megtételére, szerződéskötésre, pénz átvételére stb. nem jogosult. A teljeskörű tájékoztatás és a „Ligamobil” flottaszolgáltatással kapcsolatos szerződéskötés a www.ligamobil.hu weboldalon érhető el.
A www.ligamobil.hu weboldal adatkezelőtől független weboldal, üzemeltetője az AppGenom IT Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1113 Budapest, Kenese utca 3., adószáma: 26152970-2-43., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-304750., e-mail címe: info@appgenom.com), amely vállalkozás a Magyar Telekom Nyrt. flottakezelőjeként jár el. Ezen cég feladata az érintett számára történő konkrét ajánlat kiküldése és a Magyar Telekom Nyrt. nevében és képviseletében történő szolgáltatási szerződéskötés, továbbá a teljes flottakezelés és az ügyfélszolgálat fenntartása.
E folyamatban már adatkezelő nem vesz részt; adatkezelő pusztán közvetítői, azaz kereskedelmi partneri feladatot lát el, melynek során a saját weboldala látogatóit honlapján a „Ligamobil” flottaszolgáltatásról írásban tájékoztatja, igény szerint az érintettnek – ilyen irányú telefonos vagy e-mailben érkező konkrét megkeresés esetén – telefonon vagy e-mailben bővebb felvilágosítást nyújt, azonban ezt követően konkrét ajánlatkérési igény esetén a weboldalán keresztül az AppGenom Kft-hez irányítja.
A weboldalon mind a „Bővebb információ, regisztrálok”, mind az „Érdekel” hivatkozásra, illetve ikonra kattintva az érdeklődő azonnal az AppGenom Kft-vel veheti fel a kapcsolatot. Az itt kért adatszolgáltatás, illetve regisztráció személyes adatai már az AppGenom Kft-hez futnak be.
Adatkezelő közvetítői szerepe ezt követően megszűnik, az AppGenom Kft. ügyfél-nyilvántartási rendszerébe való belépési jogosultsága kizárólag arra terjed ki, hogy ellenőrizhesse azokat a személyes adatokat, amelyek az adatkezelő pénzügyi-számviteli elszámolásához szükségesek. A pénzügyi-számviteli elszámolást alátámasztó iratokba is betekintést kérhet az adatkezelő. Egyéb adatokhoz az adatkezelő nem fér hozzá. Az AppGenom Kft. adatkezeléséről saját maga köteles tájékoztatást adni. A tájékoztató elérési útvonala: https://6forint.hu/protection
Az AppGenom Kft. által üzemeltetett ügyfélnyilvántartó rendszerben adatkezelő a következő adatcsoportokhoz fér hozzá: a szerződő partnerek listája, a szerződő partnerek azonosítója, szerződő partner regisztrációjának dátuma, szerződő partner státusza (aktív előfizetés vagy inaktív előfizetés), adatkezelői díjigénnyel kapcsolatos pénzügyi elszámolás alakulása, számlafizetéssel kapcsolatos adatok. aktív SIM kártya száma.
Adatkezelő a szerződő partnerrel való szerződéskötést követően szerez jogosultságot az AppGenom Kft-vel való pénzügyi-számviteli elszámolásra. Adatkezelő a „Ligamobil” szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi partneri feladata ellátása során az AppGenom Kft. adatfeldolgozójaként jár el.
4. A biztosítási közvetítői tevékenység igénybevétele által megvalósuló adatkezelések:
Amennyiben az érintett kedvezményes biztosítási terméket kíván igénybe venni, az ezzel kapcsolatos kapcsolatfelvétel (érdeklődői hívások, e-mail üzenetek, levelek, Facebook-on keresztüli megkeresések stb.), és a „visszahívást kérek” sablon használata mind folyamatában, mind az adatkezelések tekintetében megegyező a korábban, a banki-pénzügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán jelen Ügyféltájékoztatóban ismertetettekkel. Kérjük, hogy az adatkezelés szabályait a korábbiakban leírtak elolvasása által feltétlenül ismerje meg!
A biztosítási termékek közvetítését a LETBROKE Pénzügyi Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság végzi, mégpedig az Ensure Pénzügyi Szolgáltató Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel,
37
Kossuth Lajos utca 20., cégjegyzékszáma: Cg.13-09-109042., adószáma: 13776163-2-13., e-mail címe: info@ensure.hu vagy fuzesi.tibor@ensure.hu), mint biztosítási alkuszcég teljesítési segédjeként. Ebben az esetben a Greenspark.hu Kft. feladata csupán annyi, hogy akár a honlapon keresztül, akár egyéb úton hozzá beérkező biztosítási tárgyú megkereséseket a LETBROKE Kft. részére továbbítja.
A biztosítási szolgáltatásokkal, illetve a közvetített termékekkel kapcsolatos lényegi információk a „Liga Pénzügyi Portál” elnevezésű honlapon (http://ligapenzugyiportal.hu) érhetőek el összegyűjtött formában. A honlapot a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti.
Amennyiben konkrét, személyre szabott információkat kíván beszerezni, úgy a kapcsolatfelvétel számos formáját választhatja (visszahívás kérése, chat funkció alkalmazása, e-mail írása, telefonhívás stb), amely kapcsolatfelvételi módokról részletes tájékoztatást olvashat a jelen adatkezelési ügyféltájékoztató korábbi pontjaiban.
ÍGY VIGYÁZUNK SZEMÉLYES ADATAI BIZTONSÁGÁRA
Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
Adatbiztonsági intézkedéseink a következők:
A személyes adatai a kapcsolatfelvétel, illetve az ügyintézés jellege alapján elektronikusan vagy papír alapon kerülnek tárolásra. A személyes adatok tárolásának helye az adatkezelő jelen tájékoztatójában is megjelölt székhelye.
Papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza: a) az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatók; b) a dokumentumokat vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el; c) a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá; d) az adatkezelő az adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja; e) az adatkezelést végző munkatárs a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja; f) amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza az adatkezelő. Digitálisan (elektronikus módon) tárolt személyes adatok biztonsága A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az adatkezelő, összhangban eddigi belső IT-szabályzatai előírásaival, az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza: a) az adatkezelés során használt számítógépek az adatkezelő tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír,
38
b) a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről az adatkezelő rendszeresen gondoskodik; c) a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból rendszeresen mentést végez; d) a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik; e) a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.
AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE Az adatkezelő a személyes adatok törvényes és biztonságos kezelésére kiemelt figyelmet fordít. Amennyiben az érintettek vagy bármely személy adatvédelmi incidenst tapasztal, illetve incidenssel kapcsolatos kérdése merülne fel, kérjük, hogy az incidenst a következő elérhetőségen jelentse be:
Adatkezelő postacíme: 1282 Budapest, Pf. 3.
Adatkezelő e-mail címe: info@greenspark.hu Telefonszáma: +36 70 607 79 70
Az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője:
Neve: Dr. Fekete Olga Elérhetősége: fekete.olga.dr@gmail.com, 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u.12.
Adatvédelmi incidensnek nevezzük a biztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak:
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
A bejelentésben a felügyeleti szervet az adatkezelő a következőkről köteles tájékoztatni:
a.) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
b.) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó (adatvédelmi felelős) nevét és elérhetőségeit;
c.) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d.) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
39
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Tájékoztatáshoz való jog: Ön az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Az adatkezelő az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva köteles átadni. Az információkat az adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy az érintett a személyazonosságát megelőzőleg más módon hitelt érdemlően igazolta. Amennyiben a kérelem összetett és nagy számú, az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A személyes adatokhoz, az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az érintett tájékoztatása arról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (amely a NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) az automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) megvalósul-e az adatkezelőnél és ha igen, mely területen, mi az alkalmazott logika és az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, illetőleg az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Másolat rendelkezésre bocsátásának joga: Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett kérelme esetén. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
40
A másolat igénylésére vonatkozó jog korlátját képezi azonban, hogy az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő; amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy kifejezett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és egyben ha az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult a fenti feltételek megvalósulása esetén arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog korlátját képezi azonban, hogy az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, illetőleg a hiányos személyes adatok – egyebek mellett pl. kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. A törlés joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását (vagy kifejezett hozzájárulását), és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja; c) az érintett tiltakozik a közérdekből vagy jogos érdekből történő adatkezelése ellen, és valóban nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzési érdekből történő adatkezelés ellen tiltakozik; d) a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte; e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő egyéb adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Nem lehet az adatok törlését kérni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
41
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a tiltakozás jogszerű, helytálló-e vagy sem. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet arról előzetesen, amennyiben az adatkezelés korlátozását feloldja. Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Panasz benyújtásának joga: Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben bármely fenti joga sérülne, úgy a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújtson be. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), ahol panaszt tehet, illetőleg bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén. Tájékoztatjuk arról is, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén közvetlenül bírósághoz is fordulhat. Észrevételeit, kérdéseit, panaszát az adatkezelő számára így jelezheti:
Az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője:
Neve: Dr. Fekete Olga Címe: 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12. E-mail címe: fekete.olga.dr@gmail.com A szabályzat internetes elérhetősége: www.ligapenzugyiportal.hu//greenspark-adatkezelesi-tajekoztato Hatályba lépés
Az adatkezelési ügyféltájékoztató jelen formájában 2019. április 01. napjával lép hatályba. Greenspark.hu Kft. adatkezelő