Liga Szakszervezetek adatkezelési tájékoztató

LIGA PÉNZÜGYI PORTÁL
A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK

A LIGA kiemelt céljának tartja, hogy tagjait az érdekképviseleti tevékenységén túlmenően is segítse.
A LIGA, a Greenspark.hu Kft., valamint a Letbroke Kft. között megállapodás jött létre annak biztosítására, hogy a LIGA-hoz bármilyen formában kapcsolódó személyek (szakszervezeti tagok, tagszervezetek, tagszakszervezetek gazdasági társaságai) minél szélesebb körben juthassanak kedvezményes banki, pénzügyi, biztosítási, illetve egyéb szolgáltatásokhoz.
A megállapodás keretében a LIGA különböző szolgáltatókkal egyedi kedvezményekre vonatkozó megállapodásokat köt, illetve gondoskodik arról, hogy létrejöjjön egy portál, melyen keresztül a 14 szolgáltatásokhoz kapcsolódó kedvezmények igénybe vehetőek. Ez a portál a Liga Pénzügyi Portál. Tekintettel azonban arra, hogy a LIGA érdekképviselet, így ennek a szakrendszernek (portálnak) a megszervezését és működtetését külső, szakmai szolgáltatóra bízta. A portált működtető szakmai adatkezelők (Greenspark.hu Kft., Letbroke Kft.) szolgáltatásaikat az érintettek számára önállóan, azaz a LIGA-tól függetlenül nyújtják.
A Liga Pénzügyi Portál vonatkozásában a LIGA kizárólagos feladata az, hogy a szolgáltatásokat bemutató hírleveleket küldjön ki azok számára, akik a hírlevélre feliratkoztak. Ezeket a hírleveleket egy dedikált (elkülönült) email címről küldi ki, mely a penzugyiportal@liganet.hu . A hírlevelek kiküldésén túlmenően a LIGA a szolgáltatásokkal összefüggésben személyes adatokat nem kezel. Amennyiben a szolgáltatásokkal összefüggésben kérdése merül fel, javasoljuk, hogy keresse meg közvetlenül a szakmai adatkezelőket az info@letbroke.hu , illetve az info@greenspark.hu e-mail címeken.
Kizárólag azok kapnak hírlevelet, akik ezt kifejezetten kérték, azaz akik a hírlevélküldéshez hozzájárultak. Az érintettek bármikor kérhetik személyes adataik (név, email cím) hírlevélbázisból való törlését.

HÍRLEVÉLKÜLDÉS: penzugyiportal@liganet.hu email címről
Az adatkezelés célja:
A tagok tájékoztatása a Liga Pénzügyi Portál által kínált kedvezményes szolgáltatások köréről.
Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerinti hozzájárulás, mely bármikor, indokolás nélkül visszavonható.
Jogos érdek megnevezése:
Nem történik jogos érdek alapú adatkezelés.
Az érintettek kategóriái:
A LIGA, illetve tagszervezeteinek tagjai, akik e célból személyes adataikat megadták.
Kezelt személyes adatok kategóriái:
Az érintett neve, e-mail címe.
A személyes adatok forrása:
Az érintett maga szolgáltatja az adatokat.
Az adatkezelés időtartama:
A törlési kérelem beérkezéséig történik az adatkezelés.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):
A hírlevelek kiküldéséhez a LIGA Greenspark.hu Kft. (8646 Balatonfenyves, Somló u. 79., Cg.14- 09-315061., info@greenspark.hu) segítségét veszi igénybe, amely társaság a LIGA adatfeldolgozója. A tárhely és a program üzemeltetője a SalesAutopilot Kft. (Székhelye: 1024 Budapest, Margit körút 31-33., félemelet 4-5., Email címe: info@salesautopilot.hu, Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-286773., Adószáma: 25743500-2-41.), mely aladatfeldolgozóként működik közre.
Harmadik országba történő adattovábbítás: N
Nem történik adattovábbítás.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:
Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:
Nem.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:
Adatszolgáltatás hiányában hírlevél nem küldhető ki.
A LIGA Szakszervezetek teljes adatkezelési szabályzata itt érhető el:
http://www.liganet.hu/news/4623/Kulso_Adatkezeles_LIGA-2019..pdf